Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
 4. Veiligheid

Veiligheid

Op deze pagina plaatsen we praktische informatie over veiligheid. Je leest onder meer over de GVE, GVR+, Commissie Veiligheid, arbocatalogus en Veiligheidsladder.

Als vakgroep werken we op het gebied van veiligheid samen binnen verschillende platformen en netbeheerders, zoals de GVE (Governance Code veilige Energienetten), GVR+ (Groep VeiligheidsRegelgeving) en BEI/VIAG (Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties/VeiligheidsInstructie AardGas). Daarnaast hebben we binnen de vakgroep een Commissie Veiligheid. Aannemers in de ondergrondse sector hebben een eigen arbocatalogus.

GVE: Governance Code veilige Energienetten

Als vakgroep hebben we de Governance Code veilige Energienetten mede ondertekend. Met het mede ondertekenen van de GVE onderschrijven we het gedeelde belang van het veilig houden van de energienetten en slaan we de handen ineen om intensiever samen te werken op het gebied van veiligheid. De GVE is een set afspraken om samen te werken aan veilige energienetten en preventief richting te geven aan arbovraagstukken. De GVE lijkt sterk op de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Om invulling te geven aan de GVE is er periodiek een aantal workshops met netbeheerders en aannemers.

Binnen de GVE wordt door de agendagroep, bestaande uit vertegenwoordigers Netbeheerders E+G, Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en Bouwend Nederland, de richting bepaald. Om inhoudelijk en in samenwerking (netbeheerders en uitvoerende partijen) de GVE vorm te geven worden er jaarlijks drie workshops georganiseerd. De workshops worden voorbereid en inhoudelijk vorm gegeven door werkgroepen. Om deelnemers aan de workshops snel inzicht te laten krijgen van de GVE is er een samenvatting beschikbaar.

In de stuurgroep zijn gezamenlijk drie specifieke onderwerpen benoemd en gepland:

 1. Veiligheid in en aan de sleuf (workshops 1 juli 2020, 9 september 2020, 12 november 2020 en 18 maart 2021).
  Lees hier de aanleiding en terugblik van de workshop van 1 juli 2020.
  Op 9 september 2020 was er een GVE-workshop over houding en gedrag. Via deze link lees je de samenvatting van de workshops van 1 juli 2020 en 9 september 2020.
  Op 12 november 2020 vond er een workshop plaats. Lees hier het verslag daarvan. In deze workshop is het model GOOmy geïntroduceerd en toegelicht als gespreksmodel om zaken bespreekbaar te maken (tip: zet het bestand in de presentatiemodus en klik er doorheen). Het model is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act verbetercirkel. Het model is vertaald in een invultabel. Het invullen van de tabel en het doorlopen van het model doe je gezamenlijk binnen de projectketen.
  Op 18 maart 2021 was er weer een workshop waarvan je hier de samenvatting kan lezen. Via deze link kan je de resultaten van Mentimeter teruglezen.
 2. Veiligheid in de werkvoorbereiding met workshops 1 juli 2021, 14 oktober 2021, 17 maart 2022 en 13 oktober 2022.
 3. Een film over gedrag in veilige netten.

GVR+: Groep VeiligheidRegelgeving+

Bij de GVR+ staat het plusteken voor de samenwerking met aannemers en de brancheorganisaties Koninklijke Bouwend Nederland en Techniek Nederland. De GVR+ neemt besluiten in relatie tot BEI/VIAG. Binnen BEI wordt er onderscheid gemaakt in Branche LaagSpanning (BEI-BLS) en Branche HoogSpanning (BEI-BHS). De BEI/VIAG geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteits- en gasvoorzieningssystemen van netbeheerders. De BEI/VIAG geeft invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden.

Als vakgroep nemen wij deel in diverse werkgroepen binnen BEI/VIAG: BEI-LS/HS, E-incidenten, VIAG, G-incidenten (in oprichting 2021).

Incidenten die worden gemeld, worden periodiek bekeken door de betreffende werkgroep incidenten. Komen incidenten veelvuldig voor, hebben ze kans op herhaling of zijn ze risicovol, dan zal de werkgroep actie ondernemen door een werkinstructie aan te passen, een toolbox te maken en input te geven voor lesstof voor monteurs in opleiding.

Bekijk hier de deelnemers aan de werkgroepen van de GVR+ en BEIVIAG.

Commissie Veiligheid

Binnen de vakgroep is er een Commissie Veiligheid. Gespreksonderwerpen zijn ontwikkelingen rondom de GVE, GVR+, BEIVIAG, wet- en regelgeving zoals veilig werken met asbest, certificering (CKB) en instructies en opleidingen zoals GPI en VCA.

Binnen de Commissie Veiligheid hebben we begin 2020 besloten om het Rode Boekje - veilig werken met asbestcementleidingen – in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafvalwaternet te herzien. Een werkgroep heeft in opdracht van de Commissie Veiligheid medio 2021 de eerste herziening opgeleverd, waarna gestart zal worden met het beschrijven van (nieuwe) werkzaamheden die niet eerder in het Rode Boekje zijn beschreven.

Vanuit de Commissie Veiligheid zijn we aangesloten bij de klankbordgroep rondom het onderwerp 'fitterskit' bij Netbeheer Nederland.

In de tweede helft van 2021 krijgt het onderwerp 'Werken (Z)Onder Spanning' meer aandacht vanuit Netbeheer Nederland. Als gesprekspartner zijn we als vakgroep aangesloten.

Bekijk hier de deelnemers aan de Commissie Veiligheid en de werkgroepen.

Arbocatalogus

Aannemers in de ondergrondse sector hebben een eigen arbocatalogus, die is opgesteld en afgestemd tussen uitvoerende partijen en vakbonden.

Download hier het AC-werkplan, het asbestwerkformulier en transportformulier. Het AC-Werkplan is een beveiligd word bestand (het document is gemaakt op A-5 formaat, voor printen adviseren we "boekje afdrukken" te kiezen), waarin door de gebruiker geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Het AC-Werkplan maakt altijd onderdeel uit van het asbestwerkformulier. Het asbestwerkformulier moet altijd per project volledig ingevuld worden en aanwezig zijn op de werklocatie (samen met het AC-werkplan). Voor de afvoer van asbesthoudend afval maak je gebruik van het transportformulier. Meer informatie over het AC-werkplan en de wijzigingen ten opzichte van het rode boekje, lees hier.

Veiligheidsladder

Veel van onze lidbedrijven hebben de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) betreden. Om inzicht te krijgen in de certificaathouders vind je hier een overzicht.

De Bouw Maakt Het Veilig

De website Debouwmaakthetveilig.nl is een informatieve website van Koninklijke Bouwend Nederland met praktische informatie, gericht op veilig werken en veilig bouwen 'in de bovengrond'.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres