• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Column | Bouwen aan Nederland kan niet zonder bouwen aan natuur

Column | Bouwen aan Nederland kan niet zonder bouwen aan natuur

Marc van den Tweel, Algemeen Directeur Natuurmonumenten

donderdag 19 december 2019
Afbeelding Column | Bouwen aan Nederland kan niet zonder bouwen aan natuur

Stikstof is de grootste bedreiging voor de natuur in Nederland. Dat is niet nieuw. Natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten pleiten al tientallen jaren voor een verlaging van de uitstoot in ons land. Maar dat stikstof nu ook het hele land zou platleggen, had zelfs ik niet kunnen vermoeden.

En toch is dat de werkelijkheid waarin we zijn beland. Het is een gigantische wake-up call voor ons allemaal. We zullen moeten accepteren dat we op de huidige voet niet verder kunnen. Dat we, in dit kleine, drukbevolkte en economisch actieve land, meer rekening moeten houden met onze natuur. We hebben te lang gedacht dat we er wel kwamen met halve maatregelen. Nu is het tijd voor actie en voor heldere, juridisch houdbare plannen. Zodat mensen weer aan het werk kunnen, er weer gebouwd kan worden, en de natuur weer kan herstellen. Het kabinet heeft daar een paar eerste stappen in gezet – maar er moet nog veel meer gebeuren.

Valkuilen uit het verleden moeten we daarbij koste wat kost zien te mijden. Er is een geloofwaardig pakket aan bronmaatregelen nodig om de enorme uitstoot van stikstof in ons land blijvend te verlagen. Maar om echt uit deze belangentegenstellingen te komen, moeten we er ook voor zorgen dat de natuur weer een stootje kan hebben. Er moet dus óók een uitgewerkt plan komen voor natuurherstel, met voldoende middelen.

Iedereen heeft hier belang bij. Daarom pleiten Natuurmonumenten en Bouwend Nederland samen voor een natuurherstelplan dat daadwerkelijk zoden aan de dijk zet, gekoppeld aan 1 miljard per jaar voor een periode van tien jaar. Daarmee kan spectaculair natuurherstel worden gerealiseerd en plakken we niet langer pleisters, maar lossen we de problemen in onze natuurgebieden structureel op door ze met elkaar te verbinden en robuust te maken. Dan is er echt veel meer mogelijk.

We willen bouwen aan Nederland. Dat kan niet zonder te bouwen aan onze natuur. Immers: hoe zwakker en kwetsbaarder onze natuur is, hoe sneller maatschappelijke activiteiten die natuur schaden. Het omgekeerde is ook het geval: hoe sterker, gezonder en robuuster de natuur is, hoe meer ruimte er ontstaat voor economische initiatieven en nieuwe vergunningen. Het versterken van de natuur is dan ook in elk opzicht een ‘winst-verdubbelaar’: elke euro die we in de natuur investeren, rendeert eveneens voor onze economie, en voor de kwaliteit van onze leefomgeving en het nationale investeringsklimaat.

Daarom roepen we dit kabinet op: maak werk van het bouwen aan natuur. Investeer ruimhartig en ontwerp een Wet Natuurherstel waarin beheer- en herstelplannen een wettelijke basis krijgen, en waar een tijdspad voor uitvoering en budget aan gekoppeld is. Door natuurherstel wettelijk te borgen werken we aan herstel van vertrouwen en een realistische, duurzame oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat is wat Nederland nodig heeft.