Remco Dijkstra: Eenduidige boodschap van grote waarde

dinsdag 21 januari 2020
Afbeelding Remco Dijkstra: Eenduidige boodschap van grote waarde

Kamerlid Remco Dijkstra kreeg op 30 september vorig jaar de IPO inframarktvisie overhandigd door voorzitter Jan Wienk van Infraplatform Oost (IPO). Volgens beide heren een moment van betekenis. Dijkstra: “Als mensen zich niet laten horen, is de kans dat er iets verandert klein.”

Bij het Infraplatform Oost zijn verschillende infrabedrijven uit Gelderland, Overijssel en Flevoland aangesloten. De diversiteit aan leden gaat gepaard met een veelheid aan visies. De gemene deler is nu samengevat in één document: de inframarktvisie. Jan Wienk: “Wat we allemaal willen, is een veilige en duurzame infrasector. Waarbij kwaliteit belangrijker is dan prijs en waar minder regels zijn. Plus een infrasector die interessant is voor toekomstig personeel. Ook helpt dit document om oplossingen in kaart te brengen rond stikstof en PFAS, zodat bedrijven aan het werk blijven en overheden blijven vergunnen.”

Samenwerken voor verandering

Met de inframarktvisie kunnen bedrijven volgens Wienk een eenduidige boodschap uitdragen richting opdrachtgevers. De visie gaat namelijk in op verschillende thema’s die spelen in de sector: veiligheid, duurzaamheid en human capital, plus selectie en samenwerking. “Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer hierover om tafel gaan. Samenwerking is belangrijk om dingen te veranderen.”

Om het belang van die verandering te onderstrepen, toogde kamerlid Remco Dijkstra eind september naar Apeldoorn om de inframarktvisie in ontvangst te nemen. Dit tot groot genoegen van Wienk. “Dit geeft extra gewicht aan onze boodschap. Daarnaast is het belangrijk dat we dit ook landelijk op de agenda zetten.”

Volgens Dijkstra is het goed dat bedrijven hun kennis en ervaringen bundelen en elkaar op die manier versterken. “Als kamerlid kun je niet tweehonderd bedrijven bezoeken, maar je wilt wel feeling houden met het veld. Deze visie is daarbij waardevol. Nu weten we wat er speelt binnen deze regio. De boodschappen uit deze visie zitten niet in ons achterhoofd, maar in ons voorhoofd; we zijn elke dag bezig met de bouw. Zeker nu, vanwege de stikstof en PFAS.”

Zinvolle lobby

Wat bij Dijkstra vooral is bijgebleven, is wat er in de inframarktvisie staat over de arbeidsmarkt. “Een belangrijk punt. Machines kun je vervangen, maar mensen heb je altijd nodig. Het is een krappe arbeidsmarkt waarbinnen onder meer vergrijzing een rol speelt. Maar ook het stikstofverhaal kan de bouw klappen toedienen. Dat willen we niet laten gebeuren. We hebben het vakmanschap en de kennis nodig.”

Dijkstra prijst IPO dat zij het voortouw heeft genomen, maar geeft aan dat het belangrijk is dat ook andere regio’s van zich laten horen. “Deze lobby heeft nut. Soms duurt het lang voor er iets gebeurt, soms heeft het misschien geen zin, maar waar het om gaat is dat mensen zich laten horen. Doen ze dat niet, dan is de kans klein dat er iets verandert. Dat deze inframarktvisie zo breed mogelijk wordt gedragen, is belangrijk.”