Grootschalige verduurzaming krijgt boost van 75 miljoen

woensdag 29 januari 2020

De overheid trekt 40 miljoen uit voor innovatie en verduurzaming. Hierdoor kunnen 200 bedrijven in 4 consortia aan de slag. Middels het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) doet Bouwend Nederland mee aan de verduurzaming van 7 miljoen huizen en bedrijfspanden.

De opgave is groot. Om het gestelde doel te halen, moeten duizend woningen per dag worden aangepakt. Naast het overheidsgeld investeren betrokken bedrijven 35 miljoen in innovatie. Totaal steekt de technieksector 75 miljoen euro in het ‘Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s)’. “De kosten voor de verduurzaming van bestaande woningen moeten omlaag,” legt Richard Mulder van het BTIC uit. “Naast kostenreductie is innovatie nodig om de energietransitie te versnellen en betaalbaar te maken voor woningeigenaren.”

Technische én sociale innovaties

Het totale budget wordt gestoken in technische én sociale innovaties. De innovaties zijn volgens Mulder pas geslaagd als deze haalbaar en betaalbaar op grote schaal kunnen worden toegepast. Doel is de ontwikkeling van renovatieconcepten, waardoor snel duizenden woningen per jaar kunnen worden aangepakt. Innovaties moeten niet alleen voortkomen uit nieuwe technieken, maar ook door slimmere manieren van samenwerken tussen bedrijven, overheden en bewoners.

2nd skin

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) wil de verduurzaming van bestaande woningen vereenvoudigen en betaalbaarder maken. Hieraan werken meer dan 125 partijen samen onder penvoering van TNO. Opschalen is hierbij volgens Joost de Vos van BIK Bouw essentieel. BIK Bouw  doet mee met IEBB en zet in op de verduurzamingsmethode 2nd Skin. Hierbij wordt de buitenzijde van etagewoningen gerenoveerd. De aanpak is volgens De Vos toepasbaar op zeer grote schaal. “We zijn overtuigd van de potentie van ons product ‘2nd Skin’, dat we samen met onder andere TNO en TU Delft hebben ontwikkeld. Het doel van het project ‘2nd Skin’ kan ik in één woord samenvatten: opschalen.”

Future Factory

Van de drie andere consortia werkt ‘Future Factory’ aan woningen met kant-en-klare isolatie en aardgasvrije energiesystemen op industriële schaal. Met de investering worden de productiefaciliteiten voor renovatiegevels, daken en energie-installaties verder ontwikkeld en uitgebouwd. Op termijn moeten op deze manier jaarlijks 25.000 woningen worden verduurzaamd.

Helena all-electric

‘Helena all-electric’, is met zeven marktpartijen relatief kleinschalig. Het richt zich op een energieoplossing die op termijn toepasbaar is in nagenoeg alle bestaande woonwijken. De woningen krijgen een warmte-koude-aansluiting als alternatief voor aardgas, waarbij de cv-ketel wordt vervangen door een compacte warmtepomp.

Warming UP

‘Warming UP’ richt zich op bodemenergie en energie uit oppervlaktewater. Het ontwikkelt praktijkgerichte kennis en handreikingen voor warmtebedrijven en lokale energiecoöperaties die aquathermie willen gebruiken als bron voor laagtemperatuuropslag en warmtenetten.