Verruiming BMKB voor PFAS- en stikstofproblematiek

maandag 10 februari 2020
Rotterdamse skyline met kranen

Voor MKB-bedrijven die worden geraakt door de PFAS- en/of stikstof-problematiek is de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)-regeling per 1 januari verruimd, door middel van een hoger garantiepercentage. Daarmee wordt het deel van het onderpand dat gegarandeerd wordt hoger. Dit verlaagt het risico voor de financier en kan de kans op het krijgen van financiering mogelijk vergroten. Het is één van de maatregelen die het kabinet treft om de getroffen sectoren te ondersteunen bij het investeren in de toekomst.

De verruiming geldt voor de periode van een jaar en is bedoeld voor ondernemingen die minimaal 20% van hun omzet realiseren uit activiteiten die door de PFAS- en/of stikstof-problematiek geraakt worden. Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

Uitzondering: bedrijven Agri-sector

Bedrijven uit de Agri-sector kunnen geen gebruik maken van de generieke BMKB-regeling en de verruiming voor PFAS- en stikstofproblematiek. De verstrekking van BMKB-kredieten verloopt via de aangesloten financiers. Aanvragen bij deze financiers kunnen worden ingediend vanaf februari. Bedrijven die gebruik willen maken van de verruiming dienen hun aanvragen in te dienen bij deze financiers. Financiers beoordelen vervolgens of een onderneming aan de regelingsvoorwaarden voldoet, een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming over voldoende continuïteitsperspectief beschikt.