Hoe zou het Nederland van morgen er uit kunnen zien?

Afbeelding Hoe zou het Nederland van morgen er uit kunnen zien?
maandag 10 februari 2020

Dat is de vraag die we ons stellen tijdens het traject ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’. Aan de hand van 4 centrale thema’s, namelijk Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie en -infrastructuur, Toekomst van werk en Waarde van bouwen, kijken we vooruit. Maar hoe gaan we deze thema’s analyseren? En hoe zorgen we ervoor dat onze verkenning een goed overzicht biedt van de diverse ontwikkelingen? Aan de hand van 5 verschillende perspectieven!

Om de verkenning van de 4 brede thema’s voldoende concreet en tastbaar te maken, kijken we naar elk van deze centrale thema’s aan de hand van 5 doorsnijdende perspectieven of 'brillen':

Hoe zijn deze perspectieven tot stand gekomen?

De keuze voor thema’s en perspectieven is gebaseerd op input van leden, medewerkers en externe deskundigen (o.a. vanuit TNO, het Ministerie van Binnenlandse Zaken enVNO-NCW). Bij het maken van de keuze zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • Maatschappelijke opgave
  • Positief en aansprekend
  • Vol met onzekerheden
  • Grote impact op de sector
  • Interessant vanuit technologie en innovatie

De doorsnijdende perspectieven staan dwars op de maatschappelijke opgaven en zijn dus bij elk thema relevant.

Hoe verder?

Op basis van deze thema’s en perspectieven gaan we in verschillende sessies met leden en externe deskundigen het gesprek aan over hoe het Nederland van morgen er uit kan zien. Deze sessies zullen uiteindelijk resulteren in uiteenlopende toekomstbeelden per thema.

Digitaal platform

Het traject ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’ is inmiddels in volle gang. Wil je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker ons digitaal platform in de gaten.

Silke Gurdebeke medewerker communicatie