• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Jørgen Hulsmans: “We zullen ons blikveld moeten verruimen om voldoende mensen aan ons te binden.”

Jørgen Hulsmans: “We zullen ons blikveld moeten verruimen om voldoende mensen aan ons te binden.”

Afbeelding Jørgen Hulsmans: “We zullen ons blikveld moeten verruimen om voldoende mensen aan ons te binden.”
donderdag 20 februari 2020

De toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen’ is inmiddels in volle gang. Samen met experts van binnen en buiten de sector bespreken we welke denkrichtingen mogelijk zijn voor 2030. Op basis van de 4 centrale thema’s, namelijk Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie en -infrastructuur, Toekomst van werk en Waarde van bouwen, kijken we vooruit. Binnen Bouwend Nederland hebben we ook een expert naar voren geschoven die het hele traject van de verkenning per thema zal overzien. Voor het thema ‘Toekomst van werk’ is dat Plv. directeur Beleid & Vereniging Jørgen Hulsmans.

Jørgen, kan je jezelf even kort voorstellen en vertellen welke functie je uitoefent binnen Bouwend Nederland?

“Ik ben binnen Bouwend Nederland intensief betrokken bij het arbeidsmarktbeleid en probeer ‘aan de voorkant’ te bewerkstelligen dat de overheid met werkgeversvriendelijke wet- en regelgeving het ondernemerschap in de bouw en infra stimuleert. Of het nu gaat om een ambachtelijk vakspecialist, een dronepiloot of een creatief zzp-er, een tijdelijke uitzendkracht of een goed opgeleide buitenlandse arbeidskracht: voor iedere actieve groep op de arbeidsmarkt is er wel een plek in onze innovatieve en maatschappelijk relevante sector.

Met de opgedane kennis en ervaring in dit beleidsveld werd mij gevraagd het projectteam te versterken en als thematrekker voor “Toekomst van werk” mee te draaien in de toekomstverkenning. Een uniek project dat we als vereniging maar één keer in de 10 jaar doen. En daar wilde ik zeker deel van uitmaken.”

Wat is voor jou het grootste dilemma van jouw thema?

“De dreigende spanning tussen technologische vooruitgang enerzijds en de arbeidsvraag anderzijds. Pessimisten zullen zeggen dat in 2030 veel mensen overbodig zullen zijn als gevolg van toenemende digitalisering, robotisering, 3D-printing, kunstmatige intelligentie, e.d..

Optimisten – waaronder ik zelf – zeggen dat technologische vooruitgang ook veel nieuwe functies en banen zal creëren en dat er geen plotselinge omslag zal zijn maar de weg van de geleidelijkheid ons in staat stelt om aanpassingen ook gefaseerd door te voeren.”

Hoe denk jij dat de sector in de toekomst zal moeten omspringen met het tekort aan werknemers?

“We zullen ons blikveld moeten verruimen om voldoende geschikte mensen aan ons te binden, maar tegelijkertijd moeten we blijven investeren in duurzame inzetbaarheid. Dat vraagt om wendbaarheid van werkgevers én van werknemers, ook waar het gaat om jobrotation, nieuwe en andere skills en vooral ook competenties. Hebben mensen de juiste kennis, de goede vaardigheden maar ook de benodigde houding om hun werk goed te kunnen uitvoeren? Werkgevers kunnen en moeten daarin faciliteren, maar de werknemer is daarbij uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid.”

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor jouw thema richting 2030?

“Als je kijkt naar de komende 10 jaar liggen er heel veel ambitieuze maatschappelijke plannen die gerealiseerd moeten worden. Maar momenteel hebben we een groot tekort aan personeel in onze sector. En hierin ligt de grootste uitdaging. Voldoende goed gekwalificeerde mensen vinden die alle maatschappelijke uitdagingen in een technologisch snel veranderende wereld kunnen realiseren.”

Meer weten?

Wil je graag meer weten over het thema ‘Toekomst van Werk’ of blijf je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker het digitaal platform in de gaten.

Jørgen Hulsmans Plv. Directeur Beleid & Vereniging