• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Dennis Mollet: “Waarde van bouwen gaat over het vormen van een breder beeld van de constellatie bouw”

Dennis Mollet: “Waarde van bouwen gaat over het vormen van een breder beeld van de constellatie bouw”

dinsdag 3 maart 2020
Afbeelding Dennis Mollet: “Waarde van bouwen gaat over het vormen van een breder beeld van de constellatie bouw”

De toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen’ is inmiddels in volle gang. Samen met experts van binnen en buiten de sector bespreken we welke denkrichtingen mogelijk zijn voor 2030. Op basis van de 4 centrale thema’s, namelijk Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie en -infrastructuur, Toekomst van werk en Waarde van bouwen, kijken we vooruit. Binnen Bouwend Nederland hebben we ook een expert naar voren geschoven die het hele traject van de verkenning per thema zal overzien. Voor het thema ‘Waarde van bouwen’ is dat Adviseur Markt en Overheid Regio Zuid Dennis Mollet.

Dennis, kan je jezelf even kort voorstellen en vertellen welke functie je uitoefent binnen Bouwend Nederland?

“Mijn naam is Dennis Mollet en ik ben bijna 8 jaar werkzaam binnen Bouwend Nederland als Adviseur Markt en Overheid voor de Regio Zuid. In mijn functie ben ik de verbindende schakel tussen ruim 900 lidbedrijven in Brabant, Zeeland en Limburg en opdrachtgevers in deze provincies. Onlangs heb ik een parttime master bedrijfskunde afgerond met een specialisatie in “Innovation & New Business”. Vanuit mijn opgedane kennis en mijn ervaring binnen de regio, werd ik gevraagd om trekker te worden van het thema “ Waarde van bouwen” binnen de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen.

Het thema ‘Waarde van bouwen’ lijkt op het eerste zicht heel breed. Wat wordt er precies mee bedoeld?

“Het thema “Waarde van bouwen” kan je inderdaad heel breed opvatten. Daarom hebben we ervoor gekozen dat er vijf duidelijke subthema’s werden gedefinieerd:

  1. Maatschappelijke en economische waarde van bouwen
  2. Accountable bouwen, good governance en veiligheid
  3. Vraagsturing en veranderende vraag in de bouw
  4. Marktordening, nieuwe toetreders en keten(transparantie)
  5. Businessmodel innovatie en andere verdienmodellen

Het hoofdthema “Waarde van bouwen” heeft veel raakvlakken met individueel ondernemerschap. Deze verdiepingsfase binnen de toekomstverkenning richt zich echter op de sector als geheel en zal enkel voorbeelden aanhalen ter illustratie. Niet om uitputtend te zijn voor alle bedrijven in de sector.

 “Waarde van bouwen” gaat over het vormen van een breder beeld van de “constellatie bouw”: Hoe werken we in 2030 samen, hoe ziet de keten er uit, welke nieuwe toetreders zijn te verwachten en welke stakeholders spelen hier een prominente rol in.”

Wat denk je dat de grootste zekerheid is binnen jouw thema?

“Nederland staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven waaronder klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij horende woon- en vervoersopgaven. Ik ben ervan overtuigd dat de bouw- en infrasector kwalitatieve, goede oplossingen kan bieden om deze grote maatschappelijke opgaves aan te pakken.”

Hoe heb je de samenwerking met experts/leden ervaren?

“Tijdens de samenwerking met de experts en leden viel het me op hoe waardevol het is als er expertise vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken samenkomt. We kunnen alleen in samenwerking met alle verschillende partijen en lidbedrijven kennis, ervaring en ideeën uitwisselen om optimaal voorbereid te zijn op deze grote maatschappelijke opgaven.”

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor jouw thema richting 2030?

Op dit moment is het open source denken nog geen gemeengoed. Als we de komende jaren dit meer en meer implementeren onze werkwijze, ben ik ervan overtuigd dat dit ons allen verder zal helpen.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over het thema ‘Waarde van bouwen’ of blijf je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker het digitaal platform in de gaten.