Volg richtlijnen RIVM en hou bouw hiermee aan het werk

Afbeelding Volg richtlijnen RIVM en hou bouw hiermee aan het werk
donderdag 19 maart 2020

Koorts is één van de symptomen van het coronavirus, dat de wereld momenteel in zijn greep houdt op een manier die nooit eerder is vertoond. ‘Hou het hoofd wel koel als je niet ziek bent en laat je niet leiden door emoties en sociale druk’, benadrukken bouwers, wijzend op de heldere RIVM-richtlijnen en het kabinetsbeleid om de verdere verspreiding van het coronavirus zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.

“Natuurlijk staat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten voorop,” verzekert directeur René Vanhommerig van GRAUSBOUW in Heerlen. “Wat mij frustreert, is dat veel opdrachtgevers zich laten leiden door emoties en sociale druk en in feite kiezen voor de lockdown die het kabinet juist wil voorkomen.”

Maatregelen gaan verder dan richtlijnen RIVM

Vanhommerig doelt onder andere op woningcorporaties die een belangrijke opdrachtgever zijn van GRAUSBOUW, dat is gespecialiseerd in onderhoud en renovatie van vastgoed. “Alle werkzaamheden in bewoonde woningen zijn op last van de meeste opdrachtgever stilgelegd. Dat gaat veel verder dan de richtlijnen van het RIVM. Met inachtneming van die richtlijnen zou minimaal 90% van die werkzaamheden gewoon kunnen doorgaan, zonder dat de gezondheid van de bewoners of onze medewerkers in het geding is. Veel huurders willen zelfs graag dat we juist nu de klus komen klaren, omdat ze toch al vanuit huis moeten werken en er niet speciaal vrij voor hoeven te nemen.”

Vanhommerig heeft noodgedwongen een aantal medewerkers overgeheveld naar enkele grotere bouwprojecten die GRAUSBOUW ook in portefeuille heeft. “Maar dat houdt een keer op. Als het beleid van corporaties niet verandert, moeten we over twee à drie weken voor een groot deel van onze 80 medewerkers werktijdverkorting aanvragen. Terwijl, dat kan ik niet genoeg benadrukken, het niet nodig is. Om die reden vind ik het ook een verkeerd signaal dat IKEA dicht is gegaan. Ook dat besluit is niet op basis van ratio, maar op basis van emoties en sociale druk genomen.”

Wrange optelsom

De directeur van een infrabedrijf dat gespecialiseerd is in ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, wil anoniem blijven om opdrachtgevers niet voor het hoofd te stoten. “In weerwil van de RIVM-richtlijnen en het kabinetsbeleid heb ik lokale overheden al horen spreken over een ‘opbreekverbod’. Net als alle andere infraondernemers zou ik dan voor een groot deel van mijn 185 werknemers werktijdverkorting aan moeten vragen. Dat is niet in het belang van de BV Nederland.”

Dat de stikstof- en PFAS-crisis zo snel al is overschaduwd door de coronacrisis , noemt de directeur van het infrabedrijf een ‘wrange optelsom’. “Met alle overheden, inclusief gemeenten, moeten we nu samen de schouders eronder zetten. In ons geval betekent dat: laat ons conform de RIVM-voorschriften waar mogelijk ons werk doen. Als we dat niet meer kunnen, zijn de gevolgen niet te overzien.”

Ten aanzien van het pakket aan steunmaatregelen dat het kabinet dinsdag ook voor bouwbedrijven heeft gepresenteerd, stelt Vanhommerig zich neutraal op. “Ik kan wel zeggen dat ik het prima vind, maar als alle bedrijven er gebruik van gaan maken wordt het administratief en economisch een catastrofe. Terwijl we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de gevolgen wél te overzien zijn door, opererend binnen de grenzen die het kabinet en het RIVM aangeven, zoveel mogelijk bouwprojecten draaiende en mensen aan het werk te houden.”

Gedeelde smart

De directeur van het infrabedrijf is te spreken over de steunmaatregelen, maar vindt wel dat de nadruk teveel op de arbeidskosten ligt. “Als het werk helemaal stil komt te liggen, wat een rampscenario zou zijn, is het mooi dat ik niet al mijn medewerkers volledig door hoef te betalen. Maar al mijn andere kosten en lasten lopen gewoon door, daar heb ik nog niemand over gehoord.” Zijn woorden uiterst zorgvuldig kiezend, vindt hij bovendien dat het vooralsnog vooral de overheid en het bedrijfsleven zijn die de ‘corona-tol’ betalen. “Als de crisis bezworen is, gaat iedereen dan straks vrolijk op vakantie? Als het nodig is om de BV Nederland draaiende te houden zou het, gelet op de impact van de crisis op de hele samenleving, met de meivakantie en de zomervakantie in het vooruitzicht, bespreekbaar moeten zijn om één en ander te verschuiven of in te korten. Gedeelde smart is immers halve smart, voor overheid, werkgevers én werknemers.”

Videoboodschap Maxime Verhagen

In een videoboodschap liet voorzitter Maxime Verhagen woensdag weten dat Bouwend Nederland alles op alles zet om de effecten van het coronavirus op de sector zoveel mogelijk te verkleinen. “Jullie kunnen de gevolgen van deze crisis missen als kiespijn,” richtte hij zich rechtstreeks tot de achterban. “Spreek ons aan en laat ons weten hoe we jullie kunnen helpen.”

Tags

Corona