Wat u niet wilt dat u geschiedt…

maandag 12 oktober 2020
Afbeelding Wat u niet wilt dat u geschiedt…

De uitbraak van de corona pandemie en de daaropvolgende maatregelen die het kabinet heeft genomen stellen de bouw- en infrasector voor enorme uitdagingen. Het openbare leven is voor een groot deel stilgelegd en ook veel werkzaamheden in de bouw vinden maar moeizaam doorgang. Dat is geen gemakkelijke situatie. Bouwend Nederland pleit namens haar lidbedrijven voor een coulante houding bij opdrachtgevers ten aanzien van de buitengewone situatie die nu heerst. Zo dringen we aan op het door laten gaan van lopende werkzaamheden, het naar voren halen van werk, en het blijven uitzetten van aanbestedingen.

Spoedige betaling

De vaste kosten zoals die voor personeel en materiaal lopen ook tijdens deze periode gewoon door. Om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen spreekt Bouwend Nederland opdrachtgevers in de bouw aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vraagt om snelle betaling van openstaande en nieuwe facturen en vraagt daarnaast om daar waar kan de eis om bankgaranties (tijdelijk) in te trekken. Om diezelfde reden hebben we hard gelobbyd om verschillende belastingen later te kunnen betalen.

Voor de hele keten

Bouwend Nederland roept haar leden op om zelf het goede voorbeeld te geven en de eigen onderaannemers en zzp’ers daar waar kan tijdig te betalen en niet onnodig afscheid van hen te nemen. We hebben de andere partijen in de keten later ongetwijfeld hard nodig en we huldigen hierbij het principe wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Uiteraard geldt bovenstaande oproep alleen als iedereen in de keten ook netjes zijn afspraken nakomt.

 

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis