Is de bouw & infra een vitale sector?

Slijpschijf op bouwplaats
woensdag 25 maart 2020

In het begin van de Coronacrisis heeft de overheid de toegang tot de kinderopvang beperkt tot kinderen van wie één ouder of beide ouders werken in zogeheten ‘cruciale beroepen of vitale processen’. In de volksmond is dat het begrip ‘vitale sectoren’ gaan heten.

Bouwend Nederland heeft ervoor gepleit om ook (beroepen uit) onze sector daarin onder te brengen. De overheid heeft de bestaande lijst met beroepen en processen echter niet willen uitbreiden met bepaalde sectoren.

Wat wij wel hebben bereikt is dat werknemers die actief zijn in werkzaamheden die ondersteunend zijn aan de vitale sectoren, ook in aanmerking komen voor de kinderopvang; als voorbeeld werd daarbij genoemd de werknemers van een aanneembedrijf die daadwerkelijk op locatie meehelpen bij de bouw van bv een ziekenhuis of brandweerkazerne.

Zo zullen er meerdere werkzaamheden in onze sector denkbaar zijn die ondersteunend zijn aan vitale sectoren. Wij rekenen daar gemakshalve ook toe de storings- en onderhoudsdiensten tbv de relevante vitale sectoren.

Hoe de spelregels eruit zullen gaan zien bij sluiting van meer bedrijven of zelfs een totale Lock Down is ongewis, maar Bouwend Nederland gaat er voorlopig toch van uit dat essentiële diensten igv storingen en calamiteiten doorgang kunnen vinden.

 

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis

Tags

Corona