Update protocol samen veilig doorwerken

Bouwhelm met bouwplaats als achtergrond
woensdag 25 maart 2020

Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben vandaag een voorstel voor het protocol samen veilig doorwerken ingediend bij het Ministerie van BZK. Dit protocol wordt de komende dagen getoetst op inhoud en werkbaarheid door het RIVM. Ook de Inspectie SZW kijkt mee. Een definitief protocol, dat antwoord geeft op de vraag hoe veilig kan worden doorgewerkt in de bouw- en technieksector, wordt zo snel als mogelijk gepresenteerd. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM, die al door Bouwend Nederland en Techniek Nederland zijn toegespitst op de betreffende sectoren.

Input voor het protocol is geleverd door onder andere Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de rijksoverheid. Zodra het protocol definitief is, wordt gezorgd voor materialen (zoals posters en flyers) die kunnen worden ingezet om werknemers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de gewenste gedragsrichtlijnen. Het protocol komt overeen met de huidige door Bouwend Nederland en Techniek Nederland gecommuniceerde richtlijnen, die al beschikbaar zijn via de websites.

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: "We zijn ons bewust van de noodzaak om zo snel mogelijk met een duidelijk protocol te komen over werken in de bouw- en technieksector, maar behalve snelheid is ook zorgvuldigheid hier van belang. Het protocol zou geen ruimte moeten bieden voor interpretatie en heldere richtlijnen moeten geven voor werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en particulieren".

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: "De kracht van dit protocol is dat het een gezamenlijk product is van werkgeversorganisaties en de rijksoverheid. Dit vraagt, ondanks dat de urgentie groot is, om afstemming. De betrokkenheid van het RIVM en de Inspectie SZW is van essentieel belang. Het goede nieuws is dat installateurs en bouwers in de tussentijd gebruik kunnen maken van de duidelijke richtlijnen die nu al op onze websites staan".

Het protocol is één van de resultaten van het overleg tussen minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen met Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen en Doekle Terpstra (voorzitter van Techniek Nederland). Doel van dit overleg was om duidelijke afspraken te maken om er voor te zorgen dat de sector, zoveel als mogelijk, veilig kan blijven doorwerken. De bouw- en technieksector is immers een essentiële motor voor de Nederlandse economie.

Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, klanten en werknemers over of en hoe er in bouw- en technieksector veilig doorgewerkt kan worden ten tijde van de coronacrisis. Ook de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig door kunnen gaan komen aan bod. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

Totdat het protocol van kracht is, blijven de huidige richtlijnen gelden. Ook op de werkvloer moet zoveel als mogelijk de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf. Meer informatie over de huidige richtlijnen is te vinden op de websites van Bouwend Nederland en Techniek Nederland en op de vraag- en antwoordpagina die Bouwend Nederland heeft opgezet.

Op korte termijn nadat het protocol wordt gepresenteerd, organiseren we een webinar waarin de toepassing van het protocol in de praktijk wordt toegelicht. Tijdens het webinar is uiteraard ook ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. Nadere informatie over datum en tijdstip volgt.

 

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis

Tags

Corona