• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Snellere schaderegeling Bouwend Nederland Constructieverzekering

Snellere schaderegeling Bouwend Nederland Constructieverzekering

vrijdag 10 april 2020
Stadskantoor Hengelo

Voorschotbetalingen voor gedekte schades

In deze tijden is de liquiditeitspositie van ondernemers belangrijk. Dat betekent dat we bij de Bouwend Nederland Constructieverzekering (CAR) extra alert zijn om schades snel af te handelen. Daarnaast hebben we een voorschotregeling getroffen voor schades onder sectie I (Het Werk) en sectie II (aannemersmaterieel en eigendommen personeel). Je kunt voor een openstaande schade op de CAR-verzekering een voorschotbetaling aanvragen. Hierbij zal de verzekeraar wel vragen om een verklaring van de ingeschakelde schade-expert waarin deze inschat dat de (gedekte) materiële schade minimaal uitkomt op het bedrag waarvoor een voorschot wordt gevraagd. Overigens hoeft het bedrag wat als voorschot gevraagd wordt niet al daadwerkelijk uitgegeven zijn, als maar duidelijk is dat het om kosten voor een gedekte schade gaat. Wil je een beroep doen op een voorschotbetaling? Neem dan contact op met je adviseur van Aon / Bouwend Nederland Verzekeringen.

Renteloze lening voor schade aan eigendommen opdrachtgever of schades die verhaalbaar zijn.

Binnen de Bouwend Nederland Constructieverzekering kennen we ook de mogelijkheid voor een renteloze lening voor schade aan eigendommen opdrachtgever. De dekking voor dit soort schaden is namelijk een secundaire dekking. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de (opstal)verzekering van de eigenaar voorgaat. Omdat er in de discussie over de afhandeling van de schade vaak vertraging ontstaat in de betaling van de termijnen door de opdrachtgever, kan in zo’n geval een renteloze lening worden verstrekt ter hoogte van de (secundair) gedekte schade. Maar ook ingeval je in de overeenkomst met de onderaannemer de onderaannemers geen toegang tot de CAR polis hebt gegeven en door de onderaannemer veroorzaakte schades op hem kunnen worden verhaald, kun je een beroep doen op deze regeling. Heb je een schade waar dit speelt? Neem dan contact op met je adviseur van Aon / Bouwend Nederland Verzekeringen.