• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Staatssecretaris presenteert vervolgacties aanpak PFAS: Bouwend Nederland zet onverminderd druk

Staatssecretaris presenteert vervolgacties aanpak PFAS: Bouwend Nederland zet onverminderd druk

woensdag 22 april 2020

Anne-Marie Frissen

Beleidsadviseur Infrastructuur
Graafmachine in Elshout

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurde op 15 april een brief naar de Tweede Kamer met een update over PFAS, inclusief een tijdlijn waarin de belangrijkste procesmomenten zijn opgenomen.

De Staatssecretaris gaf aan dat het proces om te komen tot een definitief handelingskader pas in april 2021 is afgerond. Dat is erg laat. Het is daarom zaak om zo snel mogelijk tussentijds het tijdelijk handelingskader (THK) aan te passen. Uiterlijk in juni komt het RIVM met nieuwe onderzoeksresultaten op basis waarvan het THK kan worden aangepast, zodat het knelpunt van het nog niet kunnen toepassen van grond in oppervlaktewater/diepe plassen, wordt opgelost.

In de tijdslijn staat dat voor de aanpassing twee maanden de tijd wordt genomen. Dat is niet nodig, zodra het RIVM de resultaten bekend heeft gemaakt hoeft er niet zolang gewacht te worden met aanpassingen. Dat kan en moet sneller om het grondverzet verder vlot te trekken. Dat het snel kan hebben we ook gezien bij de tussentijdse aanpassing van december 2019.

De staatssecretaris licht het proces van het betrekken van stakeholders in haar brief toe. Het wordt een proces waar een brede groep van maatschappelijke partijen wordt betrokken. Toetsing aan de praktijk blijft echter van groot belang, daarom pleit Bouwend Nederland om naast het brede stakeholderoverleg ook een op de praktische uitvoering gericht Uitvoeringsoverleg in te stellen. Aan zo’n overleg nemen dan partijen deel die dagelijks in het grondverzet werken, zoals decentrale overheden en vertegenwoordigers van het bedrijven en ondernemers, zoals Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland zet onverminderd druk op het dossier. Er is nog een aantal belangrijke zaken dat nog niet is opgelost, waaronder de toepassing van grond in oppervlaktewater/diepe plassen. Hier moet zo snel mogelijk, in ieder geval voor deze zomer, een oplossing voor komen in de vorm van een tussentijdse aanpassing van het THK.