• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Regio Noord stimuleert Leven Lang Ontwikkelen, startend met de energietransitie

Regio Noord stimuleert Leven Lang Ontwikkelen, startend met de energietransitie

donderdag 23 april 2020

Alja Vos

adviseur sociale zaken & arbeidsmarkt regio noord
Afbeelding Regio Noord stimuleert Leven Lang Ontwikkelen, startend met de energietransitie

Wij doen dit door te participeren in de Pilot Energietransitie Groningen. Dit project is onderdeel van de Scholings Alliantie Noord waarin wij ook deelnemen en waarover wij u later meer zullen informeren. Binnen de Pilot Energietransitie Groningen geven we sector overstijgend een impuls aan ontwikkelingsmogelijkheden op gebied van de energietransitie.

De Pilot Energietransitie is een project waarin we samen met de technische sectoren, VNO-NCW, sociale partners, overheden en de SER Noord Nederland op basis van de door SER ontwikkelde routekaart Leven Lang Ontwikkelen Groningen kijken hoe we bedrijven, zittende werknemers en aankomende werknemers (verder) kunnen voorbereiden op de energietransitie.

Binnen de pilot werken we aan de volgende vier doelstellingen:

  • Organiseren van een duurzame opleidingsinfrastructuur om werkenden om- en bij te scholen op het gebied van nieuwe technieken en technologie in de energietransitie (Leven Lang Ontwikkelen binnen bedrijven in de Technische Installatiebranche en Bouw).
  • Doen van onderzoek en monitoring om kritische succesfactoren en knelpunten in kaart te brengen, bedoeld om bij te stellen zodat vervolgaanpak duurzaam succesvol kan verlopen.
  • Concreet bijscholen van 50 werkenden binnen bedrijven op gebied van energietransitie (nieuwe technieken; digitale skills, etc.) en opleiden van 40 werkzoekenden die als zij-instromers een baan verwerven binnen de beide genoemde branches. Met deze deelnemers van de pilot wordt ervaring opgedaan voor bredere uitrol binnen en buiten de sector.
  • Bevorderen leercultuur binnen de deelnemende Groningse bedrijven en lerende houding werknemers. De kern van leven lang ontwikkelen is dat werknemers en bedrijven blijvend investeren in scholing op het gebied van technologische ontwikkelingen binnen hun branches. 

Op korte termijn houdt dit in dat Bouwend Nederland in samenwerking met de Technische Installatiebranche kijkt welke opleidingstrajecten reeds bestaan of zouden moeten worden ontwikkeld. Op dit moment is de bedoeling om de trajecten ‘BIM in één dag’, ‘BIM Samenwerking’ (over de integratie tussen bouw en installatietechniek), de training ‘Blijven bouwen met BENG’ en een ‘Leergang Topwerkgeverschap’ in ieder geval in de Pilot in te brengen en de mogelijkheden voor vouchers voor deze trajecten te onderzoeken. Doel is om deze trajecten te starten zodra de maatregelen rondom de Corona-crisis hier weer ruimte voor bieden.