• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Stikstofmaatregelen kabinet: bedoelingen goed, uitwerking onvoldoende

Stikstofmaatregelen kabinet: bedoelingen goed, uitwerking onvoldoende

vrijdag 24 april 2020
Stadskantoor Hengelo

De maatregelen van het kabinet zijn een nieuwe stap op weg uit de stikstofimpasse waar de bouw nu al bijna een jaar in zit. Bouwend Nederland is weliswaar tevreden dat uitstoot bij de bron wordt aangepakt en dat er geld wordt vrijgemaakt voor de versterking van natuur maar is teleurgesteld over de omvang na de eerdere afspraken met de ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen. Met de voorstellen van het kabinet ontstaat broodnodige ruimte voor woningbouw en de realisatie van een aantal door het kabinet aangewezen infraprojecten. Daarnaast ligt er nu een pakket voor beheer en onderhoud van infrastructuur waardoor de aanbestedingen voor deze projecten weer op gang kunnen worden gebracht. Dat is niet alleen van belang voor infrabedrijven, maar ook om de veiligheid van infrastructuur te waarborgen. Tegelijkertijd ontstaat te weinig ruimte voor andere belangrijke infraprojecten en woningbouw rondom Rotterdam en Den Haag.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “Robuuste natuur is onmisbaar om nieuwe ontwikkelingen in ons land mogelijk te maken. Het is mooi dat hier geld voor wordt vrijgemaakt en dat uitstoot bij de bron wordt aangepakt. Dit had echter nog wel steviger gekund want dat levert juist meer ruimte voor ontwikkeling op. Ik maak me zorgen over de ruimte die dit pakket biedt voor nieuwe infrastructuur en bijvoorbeeld de woningbouw rondom Rotterdam en Den Haag. Zo gaat het kabinet de eigen doelstellingen niet halen. Het is dan ook noodzakelijk dat de ontwikkelreserve die het kabinet heeft voor projecten van nationaal belang wordt ingezet voor de economie en dan in het bijzonder de bouw en infra. Alleen op die manier kunnen we de afspraken die we als sector eerder deze week maakten met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat ten volle realiseren.

Duurzaam bouwen

Bouwend Nederland is verder positief over de steun om zwaar bouwmaterieel te verduurzamen. Ze past in de eigen ambitie om de uitstoot van de bouw te verminderen.

Verhagen: “Deze middelen helpen ons op weg maar bouwen zonder stikstofuitstoot is een zaak van de lange adem. Het zou goed zijn als het kabinet streeft om ook emissieloze mobiliteit verder te ontwikkelen. Te denken valt aan de realisatie van lightrail verbindingen maar bijvoorbeeld ook aan een snelle verbinding naar het noorden van het land. Hierdoor kan het kabinet de eigen ambities op het gebied van mobiliteit waar maken en houden we een economische motor als de infrasector aan de gang.”

Bouwend Nederland vindt dat de stikstofruimte die ontstaat door het aangekondigde bronbeleid aan de stikstofbank moeten worden toegevoegd, zolang er nog geen drempelwaarde is ingevoerd. Bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven moet vervolgens een belangrijk criterium zijn bij voor het gebruik van die stikstofruimte. Infrastructurele projecten maar ook projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de bestaande omgeving of een maatschappelijk doel hebben – bijvoorbeeld de bouw van een ziekenhuis – krijgen dan voorrang bij toewijzing van stikstofruimte.

Extern salderen met dierrechten

Veel aangekondigde maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt in concreet beleid. Daar moet nu volop aan gewerkt worden zodat de markt niet verder stagneert. Bouwend Nederland vindt het positief dat een aantal betrokken ministers al heeft aangegeven graag met Bouwend Nederland en haar leden in gesprek te gaan over knelpunten en verdere oplossingen. Wil er überhaupt ruimte komen voor nieuwe infrastructuur dan zal snelle invoering van extern salderen met dierrechten absoluut noodzaak zijn. Op die wijze kan de winst die wordt behaald door de uitkoop van veehoudende boeren worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van mobiliteit maar ook woningen, utiliteitsbouw en de verdere verduurzaming van Nederland.

Kijk voor meer informatie op onze themapagina over stikstof.

 

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis