'Drempelwaarde voor bouw belangrijke eerste stap'

donderdag 18 juni 2020
Afbeelding 'Drempelwaarde voor bouw belangrijke eerste stap'

Wij zijn blij dat het kabinet na een jaar en meerdere adviezen eindelijk het voornemen heeft een drempelwaarde voor de bouw in te voeren. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het pleidooi dat Bouwend Nederland al een jaar houdt.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: "Ik ben tevreden dat het kabinet naar onze argumenten heeft geluisterd en naar de eerdere aanbevelingen van de Raad van State en de commissie Remkes en nu werk maakt van het invoeren van een drempelwaarde. Die moet dit jaar al worden ingevoerd. Het is een belangrijke eerste stap die de aanlegfase van veel werk vergemakkelijkt. Het biedt echter geen oplossing voor de gebruiksfase van bijvoorbeeld de infrastructuur en de utiliteitsbouw. Verdere bronmaatregelen en natuurherstel zijn daarbij nodig. Extern salderen zal ook mogelijk gemaakt moeten worden om deze problemen te tackelen. Het kabinet zal de bijbehorende financiële middelen daarvoor vrij moeten maken. De economische locomotief die de bouw- en infra is kan nu nog niet op volle snelheid rijden. Uit het advies van Remkes en berekeningen van anderen blijkt zonneklaar dat investeren in de bouw- en infra de snelste uitweg uit de economische recessie zijn. De bouw is immers goed voor 9% van het BNP."

Plannen klaar voor verlaging stikstofuitstoot

Bouwend Nederland constateert dat het kabinet de bouw- en infrasector wil verplichten om een stevige bijdrage te leveren aan de stikstofreductie van de bouw- en infrasector en deze ook wettelijk wil vastleggen. Daarvoor heeft Bouwend Nederland begrip. In de sector liggen er dan ook plannen klaar om de al geringe uitstoot van stikstof verder omlaag te brengen. Voordat een emissiereductie wettelijk kan worden vastgelegd dienen er wel eerst een aantal andere zaken te zijn geregeld.

'Stimuleringspakket moet substantieel zijn'

Verhagen: "De bouw en infra werkt al langere tijd aan plannen om de stikstofuitstoot van de sector omlaag te brengen. De Groene Koers is hier bij uitstek een voorbeeld van. Voorafgaand aan een wettelijke vastlegging van de stikstofreductie van de bouw moeten echter wel eerst een paar stappen genomen worden. De juiste volgorde is in dit traject heel belangrijk. Als eerste moet de stimulering die het kabinet voor ogen heeft bekend zijn. Onze sector is groot en kapitaalintensief. We gebruiken dure spullen. Het stimuleringspakket zal dus substantieel moeten zijn om materieel versneld af te schrijven en ook het mkb in staat te stellen de noodzakelijke investeringen te doen. Vervolgens moet de hele brede bouw- en infrasector zich verbinden aan het voornemen om de emissies omlaag te brengen. Dus zowel opdrachtgevers, als bouwers en ontwerpers. Dat vraagt een inspanning van de hele sector. Tenslotte zullen de maatregelen die moeten leiden tot verdere stikstofreductie samen met de bouw worden uitgewerkt. We zien een uitnodiging hiervoor dan ook graag tegemoet. Pas als je een reëel pad hebt ingeslagen kan een lagere uitstoot in de wet worden vastgelegd."

Kabinet legt drempelwaarde wettelijk vast

Het terugdringen van de uitstoot wordt dus wettelijk vastgelegd. Ook neemt het kabinet maatregelen om de bouwsector te ontzien bij de aanpak van de uitstoot van stikstof. Dat is woensdagavond 17 juni door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend gemaakt.

Ze reageerde daarmee op het onderzoek van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Projecten die onder een bepaalde drempelwaarde blijven, worden vrijgesteld van een speciale natuurvergunning. Zo moet het voor projecten simpeler worden om toestemming te krijgen. Het invoeren van een drempelwaarde was een voorstel van de commissie Remkes. De bouw stoot namelijk relatief weinig stikstof uit, maar wordt wel hard geraakt door de stokkende vergunningverlening.