Zorgen over aanpak N35

donderdag 18 juni 2020
Afbeelding Zorgen over aanpak N35

Een brede coalitie van decentrale overheden, Economic Boards, ondernemers- en mobiliteitsorganisaties maakt zich zorgen over het gebrek aan vooruitgang ten aanzien van N35, de Rijksweg tussen Zwolle en Twente. Nu vertraging dreigt, is de prioriteit die de N35 voor de regio heeft via een brief onder de aandacht van de minister Van Nieuwenhuizen gebracht.

Regiovoorzitter Hans van Norel noemt het van groot belang dat de N35 verder opgewaardeerd wordt. "Alle betrokken partijen zetten zich onverminderd in om de regio goed met elkaar te verbinden. Het is nu tijd dat er echt doorgepakt gaat worden." Van Norel benadrukt ook dat de aanpak van de N35 voor de infrasector belangrijk werk oplevert. "Infrabedrijven maken zich zorgen door een teruglopend aantal offertes en aanbestedingen en verminderde werkvoorraad. De overheid moet zorgen dat er genoeg werk in de markt komt zodat banen behouden blijven." Investeringen in infrastructuur kennen namelijk een multipliereffect. Elke bestede euro levert tussen de 1.9 en 2.9 euro op.

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Overijssel, namens alle ondertekenende organisaties: "Wij vinden het onbegrijpelijk dat er weer maanden overheen moeten gaan voordat de minister in overleg treedt met de provincie. De N35 is de belangrijkste verbindingsweg tussen twee economische topregio"s in Oost-Nederland: Regio Zwolle en Regio Twente. Om bedrijven te behouden voor Oost-Nederland én nieuwe economische activiteit aan te trekken zijn goede vestigingsvoorwaarden en een optimale bereikbaarheid essentieel. De hoogst noodzakelijke aanpak van de N35 zou niet alleen de economische bedrijvigheid ten goede komen, maar ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid."

Aanleiding voor de brief is de beantwoording van de Kamervragen, d.d.16 juni, waaruit blijkt dat de besluitvorming over de aanpak van de N35 opnieuw verdere vertraging oploopt. De organisaties roepen de minister op om op de kortst mogelijke termijn in bestuurlijk overleg te treden met de provincie Overijssel en de besluitvorming niet verder op de lange baan te schuiven.

De brief is ondertekend door VNO-NCW Midden Overijssel, MKB-Nederland Midden, MKB Regio Zwolle, TLN Regio Oost, ANWB, Bouwend Nederland Regio Oost, Regioraad Oost evofenedex, Port of Zwolle, Port of Twente, Economic Board Regio Zwolle, Twente Board, Regio Twente en Regio Zwolle.