Analyse duurzaamheid in openbare aanbestedingen

Afbeelding Analyse duurzaamheid in openbare aanbestedingen
donderdag 18 juni 2020

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid in de bebouwde omgeving te halen zijn forse transities en investeringen noodzakelijk. Als duurzaamheid in aanbesteding niet serieus meegenomen wordt is Nederland in 2050 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Het Aanbestedingsinstituut analyseert in opdracht van Bouwend Nederland of en hoe duurzaamheid terugkomt in openbare aanbestedingen. Helaas speelt in 64,8% van de openbare aanbestedingen duurzaamheid nog geen enkele rol.

Het is belangrijk marktpartijen uit te dagen (nog) verder te innoveren. Niet door uitsluitend duurzame aspecten in een bestek vast te leggen, maar door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo zwaar mee te laten wegen dat bedrijven zich met duurzaamheid kunnen onderscheiden in de markt. Bouwend Nederland roept opdrachtgevers op duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo vorm te geven dat de markt echt uitgedaagd wordt om te innoveren.

Analyse openbare aanbestedingen 2019

Het Aanbestedingsinstituut heeft alle openbare aanbestedingen uit 2019 geanalyseerd. Op een aantal aspecten worden de cijfers vergeleken met 2018 en 2017. Ondanks de hoge ambities blijkt uit de analyse dat duurzaamheid nog steeds een beperkte rol speelt in aanbestedingen. Zo werd in 2019 slechts in 35,2% van de openbare aanbestedingen gewerkt met duurzame gunningscriteria. Positief wel is dat dit percentage hoger lag dan in 2018, toen gebruikte 26,9% duurzame gunningscriteria.

Als werd gegund op duurzaamheid telde dat in 44% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning. Ook dit was een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2018. Toen betrof de groep die duurzame criteria het minst zwaar mee liet wegen 59%.

Onvoldoende duurzame innovaties

De grote lijn: er is een aantal positieve ontwikkelingen, maar helaas wordt de markt nog steeds onvoldoende beloond voor duurzame innovaties. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de markt helaas niet optimaal benut.

Download HIER de Analyse 2019 Duurzaamheid in openbare aanbestedingen