Rijksvastgoedbedrijf houdt orderportefeuilles gevuld

maandag 22 juni 2020
Afbeelding Rijksvastgoedbedrijf houdt orderportefeuilles gevuld

"Lopende en toekomstige aanbestedingen, werkzaamheden en projecten gaan zoveel als mogelijk en verantwoord door", licht Annet Bertram, directeur-generaal bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), het uitgangspunt van het RVB in tijden van corona toe. Ook voor het RVB, de klanten en de partners in de bouwsector heeft het coronavirus en de kabinetsmaatregelen die worden genomen een grote impact. "Niet voor niets kiest het kabinet voor anticyclisch investeren. Waar we kunnen versnellen we werkzaamheden en halen ze naar voren."

Om te voorkomen dat op korte termijn de bouw, installatiebranche en ontwerpbranche stilvalt en om ervoor te zorgen dat de orderportefeuille van opdrachtnemers voor de middellange termijn gevuld blijft, is het uitgangspunt van het RVB dat lopende en geplande aanbestedingen gewoon doorgaan. Bertram: "Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een voortrekkersrol bij deze werkzaamheden en aanbestedingen. Waar we kunnen, versnellen we werkzaamheden en halen ze naar voren." De overheid stelt vijftien miljoen euro beschikbaar om projecten naar voren te halen en ze nog dit jaar uit te kunnen voeren.

Verduurzaming van kantoorpanden

Kansen liggen er bijvoorbeeld bij kantoren die op dit moment leeg staan. Daar kunnen werkzaamheden worden opgepakt die normaal voor te veel overlast zorgen. Dit geldt voor regulier onderhoud, maar ook voor de verduurzaming van panden. In plaats van deze werkzaamheden op een later moment buiten kantoortijden uit te voeren, ziet het RVB mogelijkheden om die juist nu op te pakken. "Deze werkzaamheden moeten uiteindelijk gedaan worden, dus kunnen we het beter nú doen", stelt Bertram. "Het Rijksvastgoedbedrijf is hiermee onderdeel van de executiekracht van het Rijk."

Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt ook naar de toekomst. Hoe moet het straks als die afstand van twee grote stappen de maat bepaalt? Op 1 september moeten de Rijkskantoren hun deuren kunnen openen, ook al zal dit met nog een beperkte groep ambtenaren zijn. Op basis van een rijksbreed protocol voor gezond werken trekt het RVB met de concern dienstverleners en klanten gezamenlijk op om klaar te zijn voor de veilige terugkomst naar kantoor.

Productiestraat

Om de bouwkundige aanpassingen in de Rijkskantoren op tijd te realiseren, heeft het Rijksvastgoedbedrijf een 'productiestraat' opgezet. Met deze werkwijze worden alle aanpassingen in één keer op een goede en efficiënte manier in de markt uitgezet. Denk dan bijvoorbeeld aan bouwkundige werkzaamheden, zoals het plaatsen van een afscheiding om verkeersstromen te scheiden of het maken van tussenwanden, maar ook het verbreden van een fietsenstalling. Ook dat is meteen een impuls voor de markt, in een tijd waarin de bouw erg afhankelijk is van de opdrachten die ze vanuit de Rijksoverheid krijgen. "Een quick fix om Rijkskantoren aan te passen op wat de coronasituatie vraagt is er niet, want daarvoor verschillen gebouwen te veel van elkaar. Het maakt echt uit of je een pand hebt met vier verdiepingen of een toren met 36 etages. Het blijft dus echt maatwerk, dat we met elkaar leveren", sluit Bertram af.