Met verruimde PFAS-norm kan infrasector weer van start

Staatssecretaris Van Veldhoven geeft gehoor aan onze oproep

woensdag 1 juli 2020

Richard Massar

communicatieadviseur
Graafwerkzaamheden

Woensdag 1 juli informeerde staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over haar aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader PFAS. De achtergrondwaarde voor de landbodem is verhoogd van 0,8 µg/kg naar 1,4. Daarnaast valt het verschil in regels tussen grond en bagger weg, en komt er een regionale grenswaarde voor geïsoleerde diepe plassen van 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFAS. Bouwend Nederland is blij met deze verruimingen en verwacht dat een aanzienlijk deel van het werk dat hierdoor stillag weer van start kan.

“Bouwend Nederland heeft de afgelopen maanden onder meer via de Taskforce PFAS met de staatssecretaris gesproken over het ontbreken van een werkbare PFAS-norm voor diepe plassen. Ik ben blij dat Stientje van Veldhoven voor de zomer tegemoetkomt aan de wensen van het bedrijfsleven en het handelingskader voor de tweede keer heeft verruimd. De staatssecretaris geeft hiermee gehoor aan onze oproep en verschaft de sector hiermee maximale duidelijkheid,” benadrukt Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen. “Hiermee komt een einde aan een periode van maanden waarin bouw- en infrabedrijven gedupeerd werden voor iets waar zij geen schuld aan hebben en wat ze niet zelf konden oplossen. Ik verwacht dan ook in de zomer te zien dat het grondverzet weer grotendeels op gang komt. Dat is zeer welkom voor bedrijven die het vanwege corona en stikstof al moeilijk hebben. Ik blijf monitoren hoe deze verruiming in de praktijk uitpakt en blijf nauw betrokken bij het proces om te komen tot een definitief kader.”  

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland voegt hieraan toe: “Dit is goed nieuws voor de hele bouwkolom en dus ook voor de installatiebranche. Dankzij verruiming van het Tijdelijk Handelingskader kunnen we aan de slag om méér duurzame nieuwbouw te realiseren. Dat is hard nodig gezien de grote woningnood waarmee we te kampen hebben. Staatssecretaris Van Veldhoven verdient een groot compliment. Nu moeten we wel doorpakken en zorgen voor een Definitief Handelingskader dat wettelijk wordt vastgelegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

Alle aanpassingen op een rij

We zetten alle aanpassingen graag op een rij voor toepassing van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en op de landbodem:

  • Toepassen in vrijliggende diepe plassen en niet-vrijliggende plassen aan niet-rijkswater: Grond en baggerspecie PFAS = 0,8 µg/kg, PFOS = 1,1 µg/kg
  • Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een rijkswater: Grond en bagger: PFAS = 0,8 µg/kg en PFOS = 3,7 µg/kg
  • Het toepassen in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd de diepe plas:
    - verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) en
    - het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in waterbouwkundige constructies: Grond en baggerspecie: Rijkswater: PFAS = 0,8 µg/kg, PFOS = 3,7 µg/kg; In niet-rijkswater: PFAS = 0,8, PFOS = 1,1
  • Tot slot verruimt de staatssecretaris ook de normen voor de toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem. De achtergrondwaarde is daar nu bepaald op PFAS = 1,4 en PFOA = 1,9.

Definitief handelingskader in 2021

Hiermee is het tijdelijk handelingskader PFAS geactualiseerd, maar nog niet definitief. Het ministerie geeft aan dit najaar nog een aantal onderzoeken door het RIVM en Deltares te laten uitvoeren, waarna mogelijk aanpassingen volgen. Eind 2020 wordt het concept definitieve handelingskader verwacht en in 2021 wordt het kader definitief gemaakt. Bouwend Nederland blijft dit op de voet volgen en actief betrokken bij dit proces.