Grenswaarde risico op oververhitting naar 1,20

maandag 20 juli 2020

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Grenswaarde risico op oververhitting naar 1,20

De Staatscourant heeft de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 over bijna energieneutrale nieuwbouw gepubliceerd. Hierin is de grenswaarde voor risico op oververhitting definitief vastgesteld en zijn de BENG-eisen nader uitgewerkt.

Die definitieve grenswaarde voor TOjuli is nu vastgesteld op 1,20 en is van kracht voor nieuwbouwwoningen zonder actieve koeling. Ten opzichte van de eerder bepaalde grenswaarde van 1,00 is de nieuwe waarde dus hoger. TOjuli is een indicator voor het risico op hoge binnentemperaturen bij nieuwbouwwoningen in de zomermaanden.

Waarom deze wijziging?

Als er nauwkeuriger en specifieker gerekend wordt met lineaire thermische bruggen in de buitengevelconstructies zorgt dat voor minder Gewogen Temperatuur Overschrijdingsuren (GTO). Het uitgangspunt om het risico op oververhitting nauwkeuriger in te schatten is altijd de GTO geweest. Door de hoge correlatie tussen de GTO en TOjuli is er ruimte om de grens van TOjuli van 1,00 naar 1,20 te verruimen. Daarmee wordt geen afbreuk gedaan aan het uitgangspunt dat het risico op oververhitting in nieuwbouw moet worden beperkt.

De eis aan het beperken van het risico op oververhitting bij nieuwbouw gaat in op 1 januari 2021. Via deze link lees je de publicatie in de Staatscourant.