Invoering Veiligheid in Aanbestedingen uitgesteld naar 2022

maandag 10 augustus 2020

Reina Uittenbogaard

Programmamanager Veiligheid
Afbeelding Invoering Veiligheid in Aanbestedingen uitgesteld naar 2022

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben besloten om veiligheidsbewustzijn als verplichting op te nemen in aanbestedingen of contracten, onder de naam Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Vanwege corona wordt de invoering van ViA met een jaar uitgesteld.

De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen van 1 januari 2021 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf die datum wordt van inschrijvers verwacht dat zij minimaal voldoen aan trede twee. De planning is dat per 1 januari 2024 minimaal trede drie wordt vereist. Inschrijvers moeten minimaal voldoen aan trede twee van de NEN Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder).

Wat doet de ladder?

Het toepassen van de NEN Safety Culture Ladder heeft als doel om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector. Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit, wat een geheel ander karakter heeft dan een systeemaudit.

Certificering

Je kunt op verschillende manieren aantonen te voldoen aan de NEN Safety Culture Ladder, namelijk door certificering, door een SCL Light audit of door self-assessment. Welke vorm nodig is hangt af van de contractwaarde en de impact van het werk. Zie daarvoor onderstaand schema.

Training voor uitvoering self-assessment

Veel MKB-bedrijven kunnen waarschijnlijk volstaan met een self-assessment. Hiervoor heeft de NEN een webtool ontwikkeld. Bouwend Nederland is met NEN in gesprek om een praktische training te geven die leden ondersteunt met het uitvoeren van de self-assessment. Deze zal naar verwachting eind 2020/begin 2021 via de BNL Academy worden aangeboden.

De ondertekenaars van de GCVB zijn onder andere BAM, Dura Vermeer, Heijmans, TBI, Volker Wessels, Van den Herik, Ballast Nedam, Strukton, ProRail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Unica.