• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Marktdag Samen Slimmer: met een gemeenschappelijk doel ben je er nog niet

Marktdag Samen Slimmer: met een gemeenschappelijk doel ben je er nog niet

Afbeelding Marktdag Samen Slimmer: met een gemeenschappelijk doel ben je er nog niet
vrijdag 25 september 2020

De setting was anders dit keer maar de digitale marktdag Samen Slimmer van woensdag 23 september was net als de fysieke voorgangers een positieve en inspirerende bijeenkomst die op veel belangstelling kon rekenen.

Elkaar inspireren om samen goede oplossingen te vinden is de insteek van de jaarlijkse Marktdag Samen Slimmer. Ook woensdag 23 september zaten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, drinkwaterbedrijf PWN, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met dat doel aan de gesprekstafel. Ditmaal stond de sessie in het teken van de balans tussen economische ontwikkeling en natuurbeheer. Het gesprek spitste zich onder meer toe op de aanpak van bouwopgaven in de fysieke leefomgeving en de problemen die daar bij overwonnen moeten worden. 

Bouwen en biodiversiteit

De anderhalf uur durende Marktdag maakte duidelijk dat alle vier de partijen bouwen en natuurbescherming- en ontwikkeling absoluut niet als twee uitersten van het spectrum zien maar als zaken die samen moeten en kunnen gaan. Zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerskant is het besef er dat bescherming en verbetering van biodiversitet belangrijk is. Er werd gesproken over hoe je dat kunt realiseren; bijvoorbeeld door te kijken naar zowel natuurinclusief bouwen in het groen als in de bebouwde kom zelf, door de natuur de stad in te halen. 

Bouwen aan een bouwteam

Een gemeenschappelijk doel dus. Maar tijdens het gesprek, waarbij items als stikstof, klimaatadaptatie en bodemdaling aan bod kwamen, werd ook duidelijk dat goede wil alleen niet genoeg is. Oplossingen vinden blijft een lastige opgave, net als het creëren van de belangrijke randvoorwaarden zoals een continue opdrachtenstroom en het belonen van investeringen in innovatieve oplossingen, aldus Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging van Bouwend Nederland. Om dat soort dingen goed op de rit te krijgen, is samenwerking in teamverband een must. Aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden maakte bergbeklimster Katja Staartjes duidelijk dat zaken als een concreet doel, een duidelijke koers en open communicatie daarin essentieel zijn. 

Wel vragen maar geen borrel

De Marktdag werd ‘bijgewoond’ door zo’n 225 mensen. Zij volgden het gesprek vanachter hun computer thuis of op het werk. Dat stond de interactiviteit niet in de weg, vanuit het hele land werden via de chat vragen op de bestuurders afgevuurd. Wat dat betreft deed de digitale variant niet onder voor de vertrouwde fysieke versie. De doorgaans goed benutte netwerkborrel achteraf werd wél gemist.

Meer over Marktdag Samen Slimmer in de komende BNL

Jan Overtoom regiomanager regio randstad noord