Bouwend Nederland start samenwerking met Digital Trust Center

Samenwerking draagt bij veilig(er) digitaal ondernemen

maandag 12 oktober 2020
Afbeelding Bouwend Nederland start samenwerking met Digital Trust Center

De wereld, en daarmee ook onze sector, digitaliseert in rap tempo. Dat maakt het werk vaak makkelijker. Maar de digitalisering kent een keerzijde. Cybersecurity is een maatschappelijk probleem dat ook de bouw- en infrasector raakt. Steeds vaker maken leden melding van computercriminaliteit. Geen reden om te stoppen met digitalisering, wel aanleiding om online veiligheid in de organisatie op orde te brengen. Om die reden is Bouwend Nederland onlangs een samenwerking gestart met het Digital Trust Center (DTC) van het Ministerie van Economische Zaken.

Digital Trust Center (DTC)

Nederland heeft een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Digitalisering is een belangrijk onderdeel hiervan. Een randvoorwaarde hierbij is dat ondernemers digitaal weerbaar zijn en hun digitale veiligheid op orde hebben. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarom in 2018 het Digital Trust Center (DTC) opgericht. Het DTC biedt onder meer kennis, informatie en advies via de website www.digitaltrustcenter.nl. Daarnaast ontwikkelt het DTC tools voor bedrijven, zoals een basisscan cyberweerbaarheid. 

Voordelen samenwerking

Met de samenwerking met het DTC kan Bouwend Nederland de bouw- en infrabedrijven beter ondersteunen bij veilig digitaal ondernemen. Een overzicht van alle informatie rond cybersecurity en computercriminaliteit kun je vinden op www.bouwendnederland.nl/cybersecurity. Deze pagina zullen we binnenkort verder uitbreiden met aanvullende praktische informatie en onze activiteiten op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Het gaat om de volgende acties:

  • Het netwerk versterken op het gebied van cybersecurity
  • Kennis ophalen en uitrollen op het gebied van cyberweerbaarheid
  • Inrichten en aanbieden van basisfaciliteiten voor leden op het gebied van cybersecurity
  • Uitvoeren van een behoeftenonderzoek cyber bij (grotere) leden
  • Ontwikkelen en aanbieden van een toolkit voor verenigingsonderdelen op het gebied van cybersecurity
  • Voorlichting en trainingen organiseren op gebied van cybersecurity
  • Praktische handreikingen doen voor het MKB