• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Jan Kuijpers, vierde generatie bouwer, nieuw bestuurslid Bouwend Nederland

Jan Kuijpers, vierde generatie bouwer, nieuw bestuurslid Bouwend Nederland

Afbeelding Jan Kuijpers, vierde generatie bouwer, nieuw bestuurslid Bouwend Nederland
maandag 19 oktober 2020

Bouwend Nederland heet Jan Kuijpers van harte welkom als nieuw lid in het algemeen bestuur. Kuijpers is directeur van familiebedrijf Kuijpers Bouw Heteren dat al 140-jaar ervaring combineert met een eigentijdse en duurzame bedrijfsfilosofie. Vakkundigheid, procesbeheersing, flexibel en verantwoordelijk zijn de vier pijlers van het bedrijf waar ook ‘afspraak is afspraak’ hoog in het vaandel staat. In de eerste klas van de lagere school wist Kuijpers al dat hij net als zijn vader aannemer wilde worden. Kuijpers is de vierde generatie en in 2021 40-jaar werkzaam bij het bedrijf.

“Wat des aannemers is, moet des aannemers blijven,” zei zijn vader altijd en dat bedoelde hij positief. “Als bouwer heb je namelijk een belangwekkende positie in de maatschappij. Veel mensen zien wat je bouwt en hebben het nodig om te wonen (dak boven je hoofd), werken en ontspannen. De gebouwde omgeving is een belangrijke levenspijler voor de mens. Mensen willen ook graag bouwen en kinderen starten hier al jong mee door te spelen met duplo en lego,” aldus Kuijpers. Al zo'n 15 à 20 jaar zet Kuijpers Bouw het motto 'Stijlvol Bouwkundig' actief in de markt: Stijlvol omdat ze oog hebben voor detail (zowel in de gebouwen als in samenwerking) en Bouwkundig omdat het de kern van het bedrijf betreft (vakkundig bouwen vanuit een totaalverhaal). Het webadres van Kuijpers Bouw is dan ook stijlvolbouwkundig.nl

Na de recessie in 2008 en een reorganisatie ging Kuijpers Bouw zich focussen op een specifiek deel van de markt. Zij kozen voor utiliteitsbouw en de bouw van meer complexe projecten zoals bedrijfsvastgoed en maatschappelijk vastgoed. Denk bijv. aan de (ver)nieuwbouw van een gemeentehuis, de transitie van een voormalig provinciehuis naar een hotel en de nieuwbouw van het After Sales Centrum Gelderland van Porsche in Heteren.

Klantwaarde is voor Kuijpers erg belangrijk: “Ook bij grote utiliteitsprojecten gaat het niet alleen om de prijs maar ook om EMVI-factoren, want kwaliteit is erg belangrijk. Als je dat inzet en je richt op meer verantwoordelijkheden, dan krijg je een betere verdieping naar de klant. Als de klantwaarde stijgt en de liefde voor het bouwen als vak stijgt, dan zullen de faalkosten afnemen. Binnen de bouw is qua klantgevoel nog veel te ontwikkelen. Ketenintegratie is ook belangrijk om de klantwaarde te laten stijgen. Het is gemakkelijk gezegd, maar niet zo gemakkelijk te realiseren."

Kuijpers heeft al veel bestuurlijke ervaring op gedaan, zo heeft hij onder BouwNed de fusie van vier afdelingen naar één afdeling begeleid, is hij betrokken geweest bij het opleiden van leerlingen en recentelijk is hij ook toegetreden in de Raad van Advies bij Bewuste Bouwers. In het algemeen bestuur van Bouwend Nederland gaat Kuijpers de sectie bouw midden van regio Oost vertegenwoordigen. Met de komst van Kuijpers krijgt Bouwend Nederland er een 'stijlvol bouwkundig' nieuw bestuurslid bij. Bekijk hier alle bestuursleden uit het algemeen bestuur.

Astrid van Mill medewerker communicatie