Overijssel sluit ogen niet voor woningnood

'Als provincie durven wij onze nek uit te steken'

dinsdag 10 november 2020

Johran Willegers

beleidsadviseur infrastructuur
Afbeelding Overijssel sluit ogen niet voor woningnood

Betaalbare woningen zijn niet aan te slepen maar zorgen dat ze er daadwerkelijk komen vraagt veel doorzettingsvermogen. Overijssel speelt slim in op toenemende woningvraag en dat doet de provincie door actief het gesprek op te zoeken en in oplossingen te denken, vertelt VVD-gedeputeerde Monique van Haaf (Ruimte, Wonen en Retail). "Deze gedurfde aanpak past bij Overijssel."

Nieuwe woningen realiseren betekent ook veel overleggen. Op initiatief van de provincie Overijssel komen provincie, gemeenten, ontwikkelaars, en wooncorporaties iedere twee maanden in de 'Woonkeuken' bij elkaar. En dat netwerkprogramma werkt. "Zo krijg je net wat meer voor elkaar door met publieke en commerciële partijen samen om tafel te gaan zitten."

Uit de bijeenkomsten vloeiden ideeën als tiny houses en modulaire woningen. "De uitdaging is om marktpartijen te stimuleren en ze juist niet in de weg te gaan staan. Niet top-down maar samen kijken naar de regels en eventuele compensaties."

De aanpak van de woningnood heeft in Overijssel niet te lijden onder de coronacrisis, integendeel zelfs. "Het overleggen gaat gewoon door. Wij hebben dat wel even anders vormgegeven omdat je niet meer bij elkaar kan gaan zitten, maar je merkt juist heel veel betrokkenheid. Niemand laat zich hierdoor weerhouden. Hetzelfde geldt voor de bouw. In het begin waren de effecten even merkbaar, maar het merendeel kan gewoon doorgaan zoals gepland."

Woonagenda's

De woonambities van Overijssel worden nu opgesteld in de Woonagenda's. "Hierin komen alle afspraken samen en zijn de behoeftes van alle betrokken partijen goed in beeld gebracht. Als provincie proberen wij die aan te jagen”, legt Van Haaf uit. "Het gaat niet alleen om plannen maken, maar om het daadwerkelijk realiseren van de juiste woningen op de juiste plek."

Het realiseren van betaalbare woningen is een van de speerpunten van de Woonagenda's. "Wij zien niet in alleen in grote steden veel behoefte aan betaalbare woningen, maar ook in kleine steden. De vraag is hoe de markt kan worden aangezwengeld. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Veel senioren die nu in grote huizen wonen, zouden
graag kleiner willen gaan wonen, maar dan willen ze nog wel een tuintje behouden en niet meer gaan betalen. Die opties zijn er echter bijna niet."

Randstad ontdekt het Oosten

De woonopgave in Overijssel is dat er tot 2030 60.000 woningen bij moeten komen. Vanuit de Randstad komen steeds meer mensen in de tuin van Nederland wonen. "Natuurlijk kunnen wij reisafstanden van een uur aanbieden die acceptabel zijn, maar het is geen doel op zich om mensen uit het Westen te trekken. In bijvoorbeeld Zwolle woon je in de stad, maar ook in de rust en in het groen. Wij bieden gewoon een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en meer waar voor je geld."

De coronacrisis kan van Oost-Nederland een nog aantrekkelijkere woonoptie maken. "De laatste maanden zijn wij veel meer gewend om thuis te werken. Als je in plaats van vijf dagen maar twee dagen fysiek naar je werk moet, maakt dat de
reisafstand ook minder belangrijk. Dan kan je wat breder gaan kijken als je op woningjacht bent."

Stikstofproblematiek

Ook de stikproblematiek speelt de woningbouw in Oost-Nederland, met zijn vele Natura 2000-gebieden met bijbehorende regelgeving, parten. "Naast de stikstofregels zijn er ook maatregelen zoals de nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en het extern salderen waar wij gebruik van kunnen maken. Ook hierbij is het belangrijk om te kijken naar maatwerk", merkt Van Haaf op. "Er is niet één formule."

Met deze aanpak verschilt Overijssel van andere provincies. "Wij durven als provincie onze nek uit te steken en gaan daarbij ook met de markt om tafel zitten. Elke provincie worstelt met zijn eigen opgaven maar dit werkt bij ons goed. Je moet er
wel voor zorgen dat het geen praatclub wordt, maar door goed samen te werken kunnen ook in de toekomst betaalbare woningen gebouwd worden. Wij proberen flexibel mee te bewegen om zo te realiseren wat echt nodig is. Het is heel pragmatisch, maar deze gedurfde aanpak past bij ons."

Met succes. Via de Woonimpuls wordt landelijk 1 miljard euro door het Rijk beschikbaar gesteld om grote woningbouwprojecten te stimuleren. Door hier slim op in te spelen krijgen Deventer en Enschede miljoenen. Op haar beurt vult de provincie dit aan. "Hierdoor weten wij sneller nieuwe woningen te realiseren. Dat is ook hard nodig. De aanvraag voor Zwolle is helaas afgewezen, dus daar is nog werk aan de winkel."