Investeringssubsidie Duurzame Energie vanaf 2021 beschikbaar

Subsidieregeling Energiebesparing eigen huis (SEEH) loopt ten einde

dinsdag 17 november 2020

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Investeringssubsidie Duurzame Energie vanaf 2021 beschikbaar

Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het kabinet energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. De regeling voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31 december 2020. Het aanvragen van deze SEEH-subsidie kan nog tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur. Vanaf 2021 komt de investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) beschikbaar.

Eigenaar en bewoners die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor het tijdelijk verhoogd subsidiebedrag.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Vanaf 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een warmtenet wordt uitgebreid. Eigenaar en bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2 isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021 hun subsidieaanvraag indienen bij de ISDE. Welke uitgangspunten kent deze regeling?

 • Hoogte subsidie
  Voor de ISDE gelden NIET dezelfde verhoogde subsidiebedragen voor energiebesparende maatregelen uit de SEEH. Het voornemen is om de ISDE subsidiebedragen gelijk te houden aan de SEEH van vóór de verhoging.
   
 • Aanvraag voor in 2020 uitgevoerde maatregelen
  Je kunt subsidie in de ISDE aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn in 2020. En als je nu door corona of doordat het bedrijf dat de energiebesparende maatregel uitvoert de maatregel pas kan uitvoeren in 2021 dan kun je ISDE aanvragen. Als er ISDE-subsidie wordt aangevraagd geldt het subsidietarief van de ISDE. Dit is dus ook het geval indien één of meerdere maatregelen in 2020 zijn uitgevoerd en betaald. Let op, tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen maatregel(en) kan een aanvraag worden ingediend.
     
 • Inbegrepen maatregelen
  De SEEH-maatregelen vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, gevel- of spouwmuurisolatie komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Nieuw in de ISDE 2021 is de combinatie van een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting in combinatie met één de isolatiemaatregel. Samen vormt dit het minimum van 2 maatregelen.
  Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een duurzame warmte installatie.
     
 • Niet inbegrepen maatregelen
  Het zeer energiezuinig pakket, de aanvullende maatregelen (energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen verwarmingssysteem en energiedisplay) en het energieadviesrapport uit de SEEH komen in de ISDE te vervallen voor eigenaar én bewoner. Deze specifieke maatregelen in combinatie met minimaal 2 uitgevoerde isolerende maatregelen kunnen alleen in de SEEH uiterlijk 31 december 2020 digitaal worden aangevraagd.
   
 • Publicatie regeling
  Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Na publicatie is de inhoud van de regeling definitief. Bovenstaande informatie is nog onder voorbehoud. Op dit moment vindt er nog politieke besluitvorming plaats.

 • Eis van twee maatregelen
  De eis van twee maatregelen opgenomen in de SEEH en de ISDE is om grotere stappen in verduurzaming te stimuleren. Enkelvoudige isolatiemaatregelen zoals vloerisolatie en spouwmuurisolatie worden al zeer vaak genomen, verdienen zich snel terug en zijn daardoor ook zonder subsidie zeer interessant. Voor wie één isolatiemaatregel laat uitvoeren is er ook een tegemoetkoming. Er is namelijk een fiscale “subsidie” in de vorm van verlaagde BTW op de arbeidskosten.