• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Gemeente, scholen en bedrijven zetten in op duurzame werkgelegenheid

Gemeente, scholen en bedrijven zetten in op duurzame werkgelegenheid

woensdag 18 november 2020

Vincent Zijlstra

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Randstad Noord
Afbeelding Gemeente, scholen en bedrijven zetten in op duurzame werkgelegenheid

Op 17 november 2002 hebben vijftien partijen, waaronder Bouwend Nederland, een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen te werken aan duurzame werkgelegenheid. Er moeten vooral technisch geschoolde vakmensen worden opgeleid en aan de slag gaan.

Grote werkgevers zoals Vattenfall en Alliander zien in hun eigen sector een tekort aan arbeidskrachten. Toch liggen er legio kansen. "Als je als monteur van school komt, kun je kiezen uit zeker dertig banen. In de Randstad ligt dat aantal nog hoger", aldus Marlies Visser van Alliander. Bij Vattenfall wordt gekeken naar mensen al doende te laten leren. Hierdoor komt er ruimte voor zij-instromers.

Publieke taak

Hanneke Reuling van de Hogeschool van Amsterdam vindt het "een publieke taak om goed geschoolde mensen op te leiden, specifiek ook in sectoren waar een tekort aan vakkrachten is of dreigt". Gaby Allard van ROC Amsterdam/Flevoland: "We willen onderwijs bieden dat aansluit op maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en daar kunnen we dit netwerk van publieke en private partijen goed voor gebruiken". Marieke van Doorninck (Wethouder Duurzaamheid Gemeente Amsterdam) benadrukt niet alleen de bijdrage aan verduurzaming van de stad, maar ook aan het reduceren van nadelige gevolgen van de recessie voor de werkgelegenheid.

Bouwend Nederland ambieert een bijdrage te leveren aan voldoende gekwalificeerde vakkrachten om tegemoet te komen aan het woningtekort én de verduurzamingsopgaven en de energietransitie in Groot Amsterdam mogelijk te maken. Concreet wordt daarbij ingezet op meer zij-instroom (van werk naar werk en van geen werk naar werk) in banen gerelateerd aan de verduurzamingsopgaven en de energietransitie. Dat doen we o.a. samen met Techniek Nederland, Wij Techniek en de gemeente Amsterdam in het Arbeidsmarktregio Servicepunt Techniek (Groot) Amsterdam (ASTA). ASTA is opgezet om de krachten te bundelen van bestaande initiatieven/netwerken/ecosystemen, die zich bezighouden met het vraagstuk Leven, Lang Ontwikkelen (LLO) en zij-instroom in de technische branches, in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. We streven daarnaast naar tijdige bijscholing van het huidige personeel om te zorgen voor duurzame inzet van mensen die reeds in de bouw, infra en techniek actief zijn. Ook wordt ingezet op publiek private samenwerking om het bouwonderwijs in de Groot Amsterdam toekomstproof te maken middels de BouwAcademie Amsterdam.

De intentieverklaring is ondertekend door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties (AFWC), Alliander, Vattenfall, Leden van het Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek groot Amsterdam (ASTA: de Technologiecoalitie Noord-Holland: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, FME, FNV, Wij Techniek, OOM en A+O-Metalektro en de Vakschool Technische Installaties), Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en Flevoland, Metabolic, De Gezonde Stad, Jonge Klimaatbeweging, Duurzaamheid.nl (Anne-Marie Rakhorst), De Groene Grachten, Rooftop Revolution, Green Light District, en Energiecoöperatie Ketelhuis WG.