Cao Bouw & Infra 2020 definitief in werking

Afbeelding Cao Bouw & Infra 2020 definitief in werking
maandag 23 november 2020

Op vrijdag 20 november 2020 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de cao Bouw & Infra 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent de definitieve inwerkingtreding van de cao waarvan onder andere de loonsverhoging van 2% per 1 december 2020 en de eenmalige bruto uitkering van 350 euro deel uitmaken.

De cao is per 21 november 2020 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De algemeen verbindend verklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot en met 3december 2020 

Bouwend Nederland is verheugd dat eerder geuite bedenkingen geen bezwaar voor het algemeen verbind verklaren hebben opgeleverd. Hiermee zijn ook de loonsverhoging van 2% per 1 december 2020 en de eenmalige bruto uitkering van 350 euro naar rato van het dienstverband voor alle werknemers die onder de werkingssfeer vallen van de cao Bouw & Infra definitief.

De cao Bouw & Infra 2020 is hier te vinden.  

Erik Tierolf Manager Arbeidsvoorwaarden en Advies