• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Podcast: Hoe ziet de landkaart van Nederland er over 10 jaar uit?

Podcast: Hoe ziet de landkaart van Nederland er over 10 jaar uit?

Afbeelding Podcast: Hoe ziet de landkaart van Nederland er over 10 jaar uit?
donderdag 3 december 2020

In deze laatste podcast in de serie Bouwen aan de Toekomst staat het thema ruimtelijke ordening centraal. Eline Ronner bespreekt samen met Anne-Marie Frissen, Beleidsadviseur Infrastructuur bij Bouwend Nederland en Emiel Reiding, directeur metropool regio Amsterdam, hoe de landkaart van Nederland er over 10 jaar uitziet.

De druk op de woningmarkt is groot, in steden zo groot dat de sector de vraag nauwelijks aankan. Vast staat dat deze druk de komende jaren verder zal toenemen. Door de huidige covid pandemie is de vraag naar eengezinswoningen toegenomen. Maar Emiel Reiding ziet dat er nog een andere belangrijke trend gaande is, namelijk huishoudverdunning. “Er komen niet alleen meer mensen, maar vooral meer huishoudens, omdat er veel mensen met twee personen of alleen wonen. Er zullen dus vooral veel eenpersoonswoningen bij moeten komen.”

Het effect van thuiswerken

Wat het effect van thuiswerken precies zal zijn, kan niemand echt voorspellen. Emiel Reiding: “Maar dat er iets structureel blijft, ja. Thuiswerken zal ook in de toekomst wel blijven en als je niet meer 5 maar 3 dagen naar het werk hoeft, accepteer je misschien een langere reistijd. Dan zou in het groen wonen wat makkelijker kunnen worden. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. Want zelfs als de druk in Amsterdam 10% afneemt, dan blijft de druk nog enorm. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven.”

Steden in de toekomst

Zowel Anne-Marie als Emiel benadrukken het belang van groen in de stad. Anne-Marie: “We moeten verdichten maar de leefbaarheid van de stad is enorm belangrijk. Er moet absoluut aandacht zijn voor groen.” Emiel vult aan: “We moeten heel veel binnenstedelijk bouwen maar dat moeten we op een manier doen dat we niet een betonnen woestijn worden. Dat is niet goed voor de leefbaarheid, maar ook niet voor de luchtkwaliteit en wateropvang.” Een stad die hier al goed rekening mee houdt, is volgens Anne-Marie Venlo. “De gemeente Venlo doet veel met duurzame aanbesteding. Daarbij gaat het om belonen van duurzame oplossingen en innovaties in aanbesteden. Venlo staat op nummer 2 in onze top 25 van duurzame aanbesteders.”

Verandering in infrastructuur

Meer bewegingen tussen A en B heeft ook effect op de infrastructuur. Asfalt is op heel veel plekken niet meer de oplossing. En tegelijkertijd zien we het fietsgebruik enorm toenemen. Anne-Marie ziet daar nog veel mogelijkheden. “De uitdaging voor de toekomst is zorgen dat er parallelle fietspaden komen, fietspaden met verschillende snelheden, daar zal ook in gedifferentieerd moeten worden. Dat heeft absoluut kansen, zeker in een fietsland als Nederland.” Daarnaast zullen er meer hubs moeten komen waar je overstapt op een ander vervoermiddel. Dus met de auto van A naar B en vervolgens van B naar C met bijvoorbeeld de fiets.

Concluderend zegt Emiel: “Mobiliteitssysteem en de woningmarkt zien er over 10 jaar niet totaal anders uit. Maar er gaat meer verdichting rond knooppunten komen, waardoor je hele goede bereikbaarheid krijgt van die plekken en daarnaast zullen we ook op sommige plekken meer eengezinswoningen moeten bouwen en veel meer bouwen voor het middensegment en kleinere huishoudens. Daar zit echt een groot probleem.”

Meer weten?

Het traject 'Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030' is in volle gang. Wilt u graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker het digitaal platform in de gaten.