• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • WagwEU: wijzigingen december 2020 in wet buitenlandse werknemers

WagwEU: wijzigingen december 2020 in wet buitenlandse werknemers

Afbeelding WagwEU: wijzigingen december 2020 in wet buitenlandse werknemers
vrijdag 18 december 2020

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) stelt dat Nederlandse bedrijven vanaf 1 maart 2020 het inhuren van buitenlandse medewerkers moeten melden. In deze wet zijn een aantal wijzigingen ingegaan.

We zetten de wijzigingen sinds de laatste versie van 30 juli 2020 onder elkaar:

Wel of geen BTW-nummer melden?

Ondernemingen of zelfstandigen met een BTW-nummer dienen dit nummer op te geven. Heeft de onderneming of zelfstandige die je wil detacheren geen BTW-nummer? Dan kun je dit aangeven in het meldloket. In sommige landen is een BTW-nummers niet altijd verplicht, of men kan geen BTW-nummer aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld als de omzet onder een bepaald bedrag zit.

Kamer van Koophandelnummer opgeven

Heeft de onderneming of zelfstandige die je wil detacheren geen inschrijving in een handelsregister? Dan kan je dit aangeven in het meldloket. In sommige landen in Europa is een inschrijving niet verplicht of niet mogelijk voor ondernemingen of zelfstandigen.

Contactpersoon bij wegtransport

Gemelde werknemers treden op als contactpersoon voor eigen ritten bij jaarmeldingen in het internationaal wegtransport. Er wordt gevraagd een telefoonnummer op te geven. Dienstverrichters kunnen kiezen om een contactpersoon in Nederland op te geven, of dat werknemers zelf contactpersoon zijn voor eigen ritten.

BSN-nummer invullen niet meer verplicht

Het persoonlijke identificatienummer van de melder, wettelijk vertegenwoordiger, loonverantwoordelijke en contactpersoon in Nederland hoeft niet meer verplicht te worden ingevuld. Is het BSN-nummer wel ingevuld, dan is dat net als de geboortedatum en nationaliteit afgeschermd van de diensteontvanger.

A1-verklaring

Er kunnen meer cijfers worden ingevuld voor het nummer van een A1-verklaring.

Uitgebreidere zoekfuncties

Dienstontvangers en -verrichters kunnen nu bij medewerkers ook zoeken op emailadres en persoonsidentificatienummer, uiteraard binnen de meldingen waartoe zij toegang hebben. Er wordt een knop 'Zoeken' toegevoegd op het tabblad 'Mijn meldingen' in het meldloket.

Het het online loket is hier te vinden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de speciale website Posted Workers. Deze website bevat ook de stappenplannen voor meldingsplichtigen en informatie voor de Nederlandse dienstenontvanger, onder meer via een veelgestelde vragen-rubriek. en de overzichtspagina Ik huur een buitenlandse onderneming of zelfstandige in. Veel informatie op de site is ook in het Engels en Duits beschikbaar.

Jørgen Hulsmans Plv. Directeur Beleid & Vereniging