Wisselingen van de wacht bij het bestuur Regio Noord

vrijdag 22 januari 2021

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord
Afbeelding Wisselingen van de wacht bij het bestuur Regio Noord

Vier leden en de voorzitter verlaten het regiobestuur. Vijf leden nemen zitting. We stellen ze even voor.

Wim Dijkstra (KWS Infra), Joost Coolegem (Van Wijnen Groningen), Harke Hartmans (Jac. Knol Beton, Waterbouw en Heiwerken) en Fré Kooi (Bouwbedrijf F. Kooi B.V.) nemen afscheid als bestuurder van Regio Noord. Ook voorzitter Jaring Feenstra heeft afscheid genomen. Hieronder stellen we de nieuwe bestuursleden voor.

Roel van den Berg (53) is vestigingsdirecteur KWS Infra bv in Leek

"Ik was al bij Koninklijke Bouwend Nederland betrokken als bestuurslid Platform Infra Noord. Bij het bestuur van Koninklijke Bouwend Nederland regio Noord gaat mijn voorganger, Wim Dijkstra, met pensioen. Ik neem het stokje van hem over. Het regiobestuur behartigt de belangen van de branche, ook richting opdrachtgevers. Daar wil ik aan bijdragen. Ik geloof in samenwerking en andere contractvormen. Er moet meer gegund worden op basis van kwaliteit en waarden, en minder op basis van prijs. Er zijn onderwerpen waar we allemaal mee worstelen, zoals het stikstofprobleem. Door elkaar op te zoeken, komen we sneller tot oplossingen en brengen we uitdagingen zoals de energietransitie in een versnelling."

Mariska Mulder (34) is mede-eigenaar Bouwbedrijf Mulder in Nieuwolda

"Ik vind het mooi om betrokken te zijn bij de branche en om ook buiten het bedrijf een bijdrage te leveren aan de bouw. Er zijn diverse uitdagingen. Als bouwsector zijn we mede verantwoordelijk voor hoe Nederland eruit ziet in de toekomst. We gaan een rol vervullen in duurzaam bouwen. Dat vraagt om nauwere samenwerkingen. Een ander belangrijk thema vind ik de (zij-)instroom van jongeren om toekomstige tekorten te voorkomen. Met een bedrijfskundige achtergrond en als nieuwe generatie denk ik dat ik een frisse blik kan bieden."

 

Klaas Graveland (62) is directeur-eigenaar HuneBouw B.V. in Hoogeveen

"Ik heb een grote drive om vernieuwingen op te pakken. Dat is een reden waarom ik in het regiobestuur wil. Ik zie veel mogelijkheden om de samenwerking op te zoeken, om de contacten tussen bouw en opdrachtgever efficiënter te maken. Ook met oog op de komst van de private kwaliteitsborging en de roep om betaalbaar bouwen. De aanpak moet veranderen en dat vraagt om vernieuwing. Ik ben mede daarom blij dat mijn zoons ook betrokken zijn bij HuneBouw. Zij brengen de nieuwste kennis in het bedrijf, wat we vervolgens kunnen doorgeven aan de leden van Koninklijke Bouwend Nederland. Dit versnelt het doorvoeren van vernieuwingen binnen de branche."

 

Rik Alsema (28) is directeur-eigenaar Alsema B.V. in Zuidlaren

"Ik ben in het regiobestuur gegaan omdat ik een completer beeld wil krijgen van welke bedrijven er zoal zijn in het noorden, maar ook omdat ik wil weten hoe vanuit het management gekeken wordt naar de bouw in Noord-Nederland. Wat voor issues spelen er? Er zijn onderwerpen waar niet alleen wij, maar ook veel andere bedrijven mee dealen. We zijn bijvoorbeeld allemaal op zoek naar technisch vakkundig personeel. Misschien kunnen we hier door samenwerking een oplossing voor vinden. Dit soort onderwerpen vind ik interessant en ik vind het ook belangrijk om hier actief bij betrokken te zijn. Verder vind ik het belangrijk dat bouwers in het noorden verbinding met elkaar zoeken. Ik wil hier graag onderdeel van zijn."

Roelof Faber (47) is vestigingsdirecteur Van Wijnen in Gorredijk

"De bouw heeft voor mij altijd al gestaan voor een dynamische en uitdagende omgeving. De actuele thema's als duurzaamheid en circulariteit maar nog meer stikstof en Covid zijn niet meer op een lokale bedrijfsschaal op te lossen. Hiervoor hebben we elkaar nodig. Bouwend Nederland neemt hier gevraagd en ongevraagd het voortouw in. Ik ga graag met deze issues aan de slag, ze vormen een uitdaging voor de gehele branche. 

Een ander belangrijk speerpunt is: de bouw (weer) aantrekkelijk maken voor de jongere generaties. Ik wil laten zien wat voor een prachtige innovatieve sector de bouw is. Jonge mensen inspireren zodat zij met hart en ziel voor een opleiding en baan in onze branche gaan kiezen. Hier maak ik mij hard voor als regiobestuurder bij Koninklijke Bouwend Nederland."