Regio Noord en de Tweede Kamerlobby: wat is belangrijk?

dinsdag 26 januari 2021

Sander Wubbolts

Regiomanager Regio Noord
Afbeelding Regio Noord en de Tweede Kamerlobby: wat is belangrijk?

Op 29 oktober 2020 kwamen de noordelijke bestuurders digitaal samen. Tijdens deze bijeenkomst stond het ophalen van input voor de landelijke lobby voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 centraal. Deze input wordt ook meegenomen als de regio en haar leden in het voorjaar met de noordelijke Kamerleden in gesprek gaan.

Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging, presenteert de inzet en het resultaat van de landelijke lobby van Bouwend Nederland in het afgelopen bevlogen jaar. EIB voorspelt dat we een dip tegemoet gaan, maar in 2022-2024 spectaculair zullen groeien. "We moeten een kuil door", zegt Rats. De drie kernboodschappen in de lobby: laat de bouwsector niet stilvallen, houd de bouw- en infrasector aan het werk én kom samen sterker uit de crisis. Er is sterk gelobbyd om een investeringspakket op gang te brengen. In de troonrede kwam terug dat de bouw noodzakelijk is om de economie te stutten. Er zijn maatregelen genomen voor starters en doorstromers en een stabiele bouwproductie. Daarnaast is €1,9 miljard voor infra vrijgemaakt. Na de presentatie splitst de groep zich op in drie break-outsessies.

Woningbouw en Utiliteit

Tijdens deze sessie onder leiding van Ruben Heezen, belangenbehartiger, staat verduurzaming bovenaan als belangrijk thema in regio Noord voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vooral het verduurzamen van particulier bezit zien de deelnemers als een lastige opgave. Woningen zijn in deze regio gemiddeld groter en de lonen gemiddeld lager ten opzichte van de rest van Nederland. Daarnaast is doorbouwen een belangrijk onderwerp dat niet te veel aan corona moet worden gehangen, wordt benadrukt. "Koppel doorbouwen daarom aan investeringen", is een directe opmerking.

Vragenronde

Voor bijna alle deelnemers ligt de regie op de woningopgave bij de provincie. Waarom? Er is meer vertrouwen in de kennis en professionaliteit bij de provincie dan bij een gemeente. Samenwerking met gemeentes wordt nu, met thuiswerkende ambtenaren, als lastig ervaren. Op de vraag of er binnen- én buitenstedelijk gebouwd moet kunnen worden, volgt een unaniem 'ja'.

Infrastructuur

Verduurzaming komt in de infra moeilijk van de grond, vinden de deelnemers onder leiding van Anne-Marie Frissen, beleidsadviseur en belangenbehartiger Infra. Publieke opdrachtgevers moeten verduurzaming als gunningscriterium zwaarder meewegen. Overheden, en met name gemeentes, hebben te weinig kennis over de realistische mogelijkheden qua energie en duurzaamheid. Er is behoefte aan tussenstapjes in beleid, zodat duidelijk is wat er de komende drie en acht jaar gerealiseerd moet worden.

De stelling over de Lelylijn leidt tot discussie. Van "een grote uitgave voor een klein mobiliteitseffect" en "wat heeft het mkb hieraan?" tot "impuls voor het noorden". Tot slot vrezen de deelnemers unaniem dat gemeentes miljoenen tekortkomen en te veel gaan bezuinigen op infra.

Financiële positie van gemeenten

Opdrachtverstrekking van gemeenten loopt terug. Vooral op onderhoud wordt bezuinigd. "Waarom lenen gemeenten niet gewoon meer?", vroegen de bestuurders in deze sessie onder leiding van Kees Vianen, adviseur Onderwijs en Duurzaamheid bij regio Noord, zich af. Waterschappen hebben geoormerkt geld dat ze moeten investeren, is dat niet iets voor gemeenten? De overheid moet daarnaast blijven investeren in de energietransitie, zodat de sector hierop kan anticiperen.

Instroom is een belangrijk thema. Kan de overheid de regeling van minister Koolmees voor zij-instromers aanpassen, zodat ondernemers deze onervaren krachten kunnen betalen als stagiair? Tot slot is er behoefte aan de Woningbouwimpuls van het Rijk. Er zijn geen projecten in het noorden met de benodigde 500 nieuwbouwwoningen in één gemeente. Tien gemeenten met elk vijftig woningen zouden die financiering ook moeten kunnen krijgen.