• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Informatief webinar over De Groene Koers helpt Bouwend Rijnmond

Informatief webinar over De Groene Koers helpt Bouwend Rijnmond

woensdag 10 februari 2021
Groene wereld

De eerste bijeenkomst van 2021 voor Bouwend Rijnmond was een schot in de roos. Het webinar over emissieloze bouw en De Groene Koers was zeer leerzaam en uitermate levendig.

Een uitstootvrije bouw. Het is een stevige ambitie maar wel eentje die leeft onder de leden van de afdeling Rijnmond. Want ondanks dat het drukke tijden zijn in de bouw logde een behoorlijk aantal leden van Bouwen Rijnmond 28 januari in voor het webinar over De Groene Koers. Ze werden op hun wenken bediend.

Ambitieuze doelstelling

Wendy van Schaijk, coördinator van het project De Groene Koers voor Bouw & Infra, verzorgde een zeer informatieve presentatie over het project. De Groene Koers is een initiatief van Bouwend Nederland, BMWT en CUMELA. Het doel is om versneld tot een uitstootvrije(re) sector te komen in 2030. Om dat te realiseren wil De Groene Koers onder meer zorgen voor meer bewustwording van realistische, haalbare en betaalbare mogelijkheden voor maatregelen die de uitstoot van CO2, NOx, fijnstof en dergelijke terugdringen. Ook wil De Groene Koers de bereidwilligheid vergroten om die emissie-reducerende maatregelen toe te passen in Bouw & Infra. Van Schaijk gaf aan dat het daarbij niet alleen gaat om bereidwilligheid van bedrijven om in dergelijk materieel te investeren. De bal ligt ook bij opdrachtgevers; zij moeten dergelijke maatregelen meenemen in hun uitvragen en de inzet ervan belonen via aanbestedingen. Overigens is het wel zo, gaf ze de leden mee, dat de bouwers niet moeten verwachten dat opdrachtgevers straks alles organiseren voor de bedrijven. Er ligt veel initiatief bij de marktpartijen zelf.

Koersprojecten

De coördinator ging in op het emissie-arme of zelfs emissie-vrije materieel dat momenteel beschikbaar is. Compleet is het assortiment nog niet maar het aanbod groeit. Dat geldt ook voor de kennis over emissie-vrij bouwen. Omdat er op dat vlak nog veel te leren valt, doet De Groene Koers proeven met maatregelen die uitstoot beperken. Zo kan worden getest wat het effect ervan is. Voor die proeven zijn pilotprojecten nodig. Van Schaijk riep bedrijven dan ook op om projecten waar ze met emissie-reducerende maatregelen gaan werken, aan te melden zodat De Groene Koers kan meekijken.

Vragen waren er ook van de kant van de leden. Zoveel zelfs dat al snel duidelijk werd dat een uur niet voldoende ging zijn. De deelnemers waren het er snel over eens dat een uitloop van 20 minuten zeker de moeite waard zou zijn. Bijzonder, in een tijd waarin veel mensen toch wel hun Teams-tax beginnen te bereiken. Bouwend Rijnmond duidelijk niet. In ieder geval niet met een boeiend onderwerp als dit.

Wie het webinar heeft gemist en toch graag wil weten over De Groene Koers, kan veel informatie vinden op de website van het project. Ook op onze website is er het nodige over te vinden.