Accountantskosten NOW-controle lijken onevenredig hoog

maandag 15 februari 2021

Ron Wesseling

Verenigingsmanager Vakgroep Bitumineuze Werken
Afbeelding Accountantskosten NOW-controle lijken onevenredig hoog

Op dit moment vinden eerste controles plaats voor de afronding van de NOW-1. In de praktijk blijkt dit wel eens gepaard te gaan met hoge kosten. Kosten die niet altijd in verhouding staan tot de hoogte van de ontvangen NOW-subsidie. Bouwend Nederland trekt daarom samen met een aantal andere brancheorganisaties op om te komen tot een eenvoudiger controle die past bij de hoogte van de ontvangen NOW-subsidie. Wat is er aan de hand?

Bij het opzetten van de NOW is geprobeerd om de aanvraag en de uitkering zo snel mogelijk te laten verlopen. Zonder controle vooraf kunnen werkgevers op basis van een eigen inschatting van het te verwachten omzetverlies NOW aanvragen. Omdat controle vooraf ontbreekt is er achteraf een goede controle nodig of de aangevraagde en inmiddels ook toegekende en uitgekeerde NOW-subsidie klopt met de feitelijke situatie. Het gaat immers om gemeenschapsgeld.

We zien nu dat deze door de overheid vastgestelde controle in de praktijk in een aantal situaties zo complex is, dat daardoor de accountantskosten niet meer staan in verhouding tot de ontvangen NOW-subsidie. Dit vinden de accountants zelf ook, zoals blijkt uit een artikel in het FD van 27 januari 2021. Koninklijke Bouwend Nederland trekt daarom samen met een aantal andere brancheorganisaties op naar het Ministerie van SZW om dit punt onder de aandacht te brengen en te komen tot een eenvoudiger controle die past bij de hoogte van de ontvangen NOW-subsidie.