• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • 100.000 woningen extra bouwen als de Lelylijn er komt? Waarom niet?!

100.000 woningen extra bouwen als de Lelylijn er komt? Waarom niet?!

Afbeelding 100.000 woningen extra bouwen als de Lelylijn er komt? Waarom niet?!
woensdag 17 februari 2021

De kans dat er een snelle treinverbinding met Noord-Nederland komt lijkt groter dan ooit tevoren. Gaat de Lelylijn door dan betekent dat werk aan de winkel voor de Bouw & Infra; er moeten dan zo’n 100.000 extra woningen worden gebouwd.

Woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Nog voor de kiezers naar de stembus gaan moeten de politieke partijen een bidbook in handen hebben dat helder in beeld brengt wat de Lelylijn voor Nederland en voor het Noorden in het bijzonder kan betekenen. Prominent onderdeel in dat bidbook is de woningbouwopgave. Bovenop de bestaande opgave maakt de komst van de Lelylijn nog een additionele 100.000 woningen nodig. Samen met VNO-NCW, initiatiefnemer van het bidbook, polste Bouwend Nederland Regio Noord bij een aantal grote woningbouwers in het Noorden hoe tegen die opgave wordt aangekeken. 100.000 woningen extra klinkt immers als een tamelijke steile ambitie. De bouwers staan er echter positief in, zo bleek. Verspreid over 10 a 15 jaar is het aantal eigenlijk ook zo gek niet; momenteel ligt de productie van nieuwbouwwoningen op zo’n 5.500 à 6.000 woningen per jaar. Daarnaast zijn veel van de woningbouwers nu actief in andere delen van het land. Ze juichen het toe als ze die productie dichter bij huis kunnen realiseren.

Remmende stroperigheid

Aan de bereidwilligheid en de bouwcapaciteit zal het dus niet liggen. Maar er zijn ook andere voorwaarden nodig om de ambitie te realiseren. Er is momenteel harde plancapaciteit voor 30.000 woningen. Als daar 100.000 woningen aan moeten worden toegevoegd, dan zal er keihard aan moeten worden gewerkt om, zeker langs het traject van de Lelylijn, de plancapaciteit op te schroeven. Daarvoor is het belangrijk dat de politiek snel consensus bereikt over het maken van een goede maatschappelijke kosten-/batenanalyse. Die moet ook uitwijzen wat voor soort woningen nodig zijn, waar die dan gebouwd kunnen worden en wat voor soort ruimtelijke ordening procedures er te verwachten zijn. Dan kunnen namelijk provinciale en lokale overheden aan de slag om iets te doen aan de stroperigheid van die procedures; die is namelijk een belangrijke remmende factor voor het vergroten van de harde plancapaciteit.

Positieve stemming, reële plannen

Dé hamvraag is natuurljk of de Lelylijn er écht gaat komen. VNO-NCW-directeur Ton Schroor waagt zich niet aan voorspellingen maar hij klinkt positief. “Partijprogramma’s zijn doorgaans niet erg concreet maar nu staat in bijna alle partijprogramma’s de Lelylijn expliciet als ambitie genoemd. Dat zegt wel wat. En vergeleken met de plannen voor de Zuiderzeelijn zo’n twaalf, dertien jaar geleden ziet dit er ook veel beter uit. Zo gaan we onder meer voor bestaande, bewezen en voorradige techniek, voor treinen die de NS nu in bestelling heeft, in plaats van een experimentele magneetzweefbaan. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. En wat kosten betreft, de rentestand is positief dus als de Staat grote sommen geld leent dan levert dat geld op. Er is eigenlijk geen beter moment dan nu om het te doen”

Sander Wubbolts regiomanager regio-noord