Veiligheid bij KWS - Roosendaal/Sas van Gent

Interview met Martin Dees, directeur vestiging Roosendaal-Sas van Gent bij KWS

woensdag 24 februari 2021

Jos Lukasse

verenigingsmanager zeeland
Afbeelding Veiligheid bij KWS - Roosendaal/Sas van Gent

In aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (https://veilig.debouwmaakthet.nl/) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

Kun je KWS  kort introduceren Martin?

Wij zijn een infrabouwer in de breedste zin van het woord. We staan bekend als grootste wegenbouwer en asfaltproducent van Nederland, maar we doen veel meer en zijn samen met onze specialistische ondernemingen ook werkzaam in o.a. de waterbouw, betonbouw, grondverzet, rioolwerk etc. We werken landelijk als bedrijf, maar door de decentrale organisatie, staan wij dicht bij de klant. Wij verbinden mensen zowel boven- als ondergronds.

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspreekpunt?

Jazeker! KAM is een belangrijk onderdeel binnen KWS en zowel op ons hoofdkantoor als in de vestigingen, is er een KAM afdeling ingericht. Iedere vestiging heeft een KAM coördinator in dienst.

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

Veiligheid staat echt op nummer 1. Het is het beginpunt bij elke vergadering en bij de daily stands op onze projecten. We willen klimmen op veiligheidsladder. Niet specifiek voor het klimmen op zich, maar juist omdat het veiligheidsbewustzijn zeer belangrijk is.

Belangrijk binnen KWS zijn onze zeven veiligheidswaarden waarvan nu de focus ligt op de volgende drie: Open, Leerbaarheid en Aanspreken (OLA). In het kader van de veiligheid worden ook door alle geledingen in ons bedrijf, inclusief het management, WPA’s (werkplekaudits) gedaan. Hierbij gaan we op onze projecten met elkaar in gesprek over het onderwerp veiligheid. Juist door deze aandacht gaat het steeds beter.

Tevens bestaat er binnen KWS een veiligheidsadviesgroep, de VAG, dit is een landelijk orgaan waarin collega’s uit de vestigingen zitting nemen. Iedere vestiging heeft een veiligheidswerkgroep. Deze bestaat uit een MT-lid, kantoormedewerkers, een projectleider en een uitvoerder, maar vooral ook bouwplaatsmedewerkers. Iedere 6 weken wordt samen diepgaand over veiligheid gesproken. Wat komen onze mensen tegen op de werkvloer? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit zorgt voor een bottom-up effect. De lessen uit deze veiligheidswerkgroepen worden mee genomen naar de VAG, zodat we er binnen heel KWS van kunnen leren.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

Allereerst moeten deze zich conformeren aan de veiligheidsvoorwaarden die binnen KWS gelden en kennen wij het veiligheidsinstructie boekje. Zo niet, dan werk je niet met KWS. Ook voeren wij veiligheidsgesprekken met onze onderaannemers en is er na afloop van een werk een evaluatie. Overigens spreken wij liever over partners dan over onderaannemers en kennen wij ook de zg. partnerdagen, die we één keer per jaar organiseren. Hier wordt samen gesproken over diverse thema’s. Onder andere het thema veiligheid.

Hoe creëer je een “ik durf mijn collega aan te spreken” cultuur?

Dat is best een dingetje in onze branche. We moeten af van de  “macho-cultuur” en dat “aanspreken” wordt gezien als “aanvallen of klikken”. Daarom loopt binnen KWS (en heel VolkerWessels) al jaren het cultuurprogramma genaamd “WAVE: Wees Alert Veiligheid Eerst!” Deze vinden we ook terug in het gebruik van bijvoorbeeld de WAVE App die iedere werknemer op zijn telefoon kan gebruiken om meldingen te doen. Daarnaast vind je het terug op onze bouwlocaties op banners en bouwhekdoeken. Veiligheid wordt beloond. Bijvoorbeeld door het uitroepen van “de werknemer van de maand”, wanneer deze een goed verbetervoorstel heeft gedaan; een juiste melding heeft gedaan etc. Deze persoon droeg wezenlijk bij aan de veiligheid. Zowel het hele team, als deze persoon individueel, ontvangen een beloning. Elk kwartaal belonen we ook landelijk het beste veiligheidsidee met een oorkonde en een leuke prijs. Zo stimuleren we de collega’s om mee te denken “wat kan ik doen om het werken veiliger te maken?”. De andere kant is dat niet-veilig werken wordt gesanctioneerd. Het gebeurt helaas dat werknemers zien dat er bij andere bedrijven minder aan veiligheid wordt gedaan. Dat is jammer, want de hele branche zou veiligheid op één moeten zetten!

 Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Ik zelf ken het niet. Wij gebruiken ons eigen veiligheidsprogramma WAVE, zoals denk ik veel grotere ondernemingen ook hun eigen veiligheidsprogramma zullen kennen.