Veiligheid bij Caspar de Haan

"We belonen het melden van onveilige situaties"

maandag 8 maart 2021

Joelka van Daal

Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.
Afbeelding Veiligheid bij Caspar de Haan

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (https://bewustveilig.com/) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

We spreken met Sandra van Rijn, VGM coördinator bij Caspar de Haan.

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspreekpunt?

Ja, ik ben als VGM-coördinator in dienst.

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

We bieden onze medewerkers opleiding en training voor hun risicovolle taken en hebben de Caspar de Haan Academy voor het vergroten van kennis en vaardigheden, ook op het gebied van veilig en gezond werken. Daarnaast informeren we onze medewerkers met toolboxen en is er ruimte voor gesprekken over veiligheid. Door het voeren van een gesprek kom je samen tot het ‘waarom’ van veilig werken. Daardoor ontstaan verbinding, wederzijds respect én begrip. Dat is de basis die nodig is om mensen te motiveren om veilig en gezond te werken. Tot slot introduceren we dit jaar een veiligheidsapp die het veilig werken op onze projecten op een toegankelijke en goede manier ondersteunt.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

We introduceren dit jaar de VeiligWerk app waarmee niet alleen medewerkers maar ook onderaannemers melding kunnen maken van onveilige situaties. Verder beoordelen we onze onderaannemers jaarlijks op VGM-aspecten. Daarmee houden we elkaar scherp. En niet onbelangrijk: we betrekken hen ook bij onze toolboxmomenten.

Hoe creëer je een “ik durf mijn collega aan te spreken” cultuur

We leggen de nadruk op wat goed gaat en daarmee maken we het mogelijk om elkaar op een respectvolle manier aan te spreken. Elkaar aanspreken is ook een onderwerp binnen onze toolboxen.

We belonen het melden van onveilige situaties met een taart of de echte Brabantse worstenbroodjes. Het zorgt ervoor dat we van elkaar leren en erger kunnen voorkomen en dat mag worden beloond!

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Ja, ik ken Hein en (excuus) Guus. We maken momenteel geen gebruik van het programma. Wie weet in de toekomst. We hebben op dit moment eerst de introductie van de VeiligWerk-app op de planning staan.