Iedereen wordt blijer van een compliment bij Baas

donderdag 25 maart 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Iedereen wordt blijer van een compliment bij Baas

De Safety Culture Ladder (‘de veiligheidsladder’) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

Het is bedoeld om bedrijven in de keten te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in de organisatie (van directeur tot de man op de werkplek), hoe hoger de toegekende laddertrede, het maximaal haalbare is trede 5. Vele lidbedrijven van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer betreden of staan op de Safety Culture Ladder (SCL), vanuit intrinsieke motivatie en om het aantal incidenten met verzuim en schades te verminderen. Wil je weten hoe Baas B.V. hier mee werkt? Lees verder.

Het fundament van de bedrijfscultuur

In 2011 is binnen Baas B.V. de basis gelegd voor de gewenste Baas-cultuur en veiligheidsbeleving. In 2016 heeft Baas B.V. de bedrijfsstrategie als fundament van de organisatie ontwikkeld, met een vijftal dominante kernwaarden, die Baas in 2017 op trede 3 van de, door ProRail in 2012 geïntroduceerde veiligheid ladder heeft geplaatst en die vandaag nog steeds worden gehanteerd: veilig, meesterschap, menselijk, oprecht en lef. Deze kernwaarden vinden hun oorsprong in de cultuur van het bedrijf, het zijn intrinsieke waarden die bij iedereen in de organisatie aanwezig zijn. Veilig staat voor veilig werken maar ook veilig voelen, oprecht bestaat uit eerlijkheid, zoals het aangeven als je zelf of als organisatie voor een volgende stap nog niet klaar bent en menselijkheid is terug te voeren naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan en elkaar respecteren, de onderlinge band met elkaar en iedereen kent iedereen van hoog tot laag. En nieuwe medewerkers worden daarin meegenomen tijdens een introductiebijeenkomst, veiligheidstrainingen en monteursbijeenkomsten. Omdat de medewerkers van hoog tot laag deze kernwaarden intrinsiek hanteren en naleven in hun werk, zijn ze verankerd in de bedrijfscultuur en adopteren nieuwe medewerkers de bedrijfscultuur.

Durf keuzes te maken!

Om de intrinsieke motivatie, en daarmee houding en gedrag van medewerkers aan te wakkeren heeft Baas B.V. de afgelopen jaren een aantal keuzes gemaakt en afspraken duidelijk en consequent doorgevoerd en nageleefd:

  • Het stoppen van werkzaamheden bij, en melden van onveilige situaties wordt beloond. Niet eenmalig, maar altijd, keer op keer, ongeacht wie er meldt en of het terecht is. Belonen werkt zoveel beter dan straffen; 'iedereen wordt blijer van een compliment'.
  • Elke vraag serieus nemen en altijd antwoord geven. Ook het sturen dat vragen worden gesteld in de monteursbijeenkomst vanuit het motto: 'vind je het belangrijk, dan meldt je het in de monteursbijeenkomst'.
  • Jarenlang is de werkafspraak geweest dat elk werk wordt gestart met een Last Minute Risico Analyse (LMRA) die schriftelijk wordt vastgelegd. Er is besloten dat de LMRA niet meer schriftelijk hoeft worden vastgelegd. Vanuit intrinsieke motivatie wordt er nog steeds een LMRA gedaan, het administratieve proces mag achterwege blijven.
  • Zowel inleen als onderaannemers zijn een verlengstuk van de organisatie, en worden meegenomen in de bedrijfscultuur en bijeenkomsten. Wil je echt samen werken aan een langdurige en gelijkwaardige relatie, zul je je partners ook mee moeten nemen in je eigen cultuurontwikkeling, werkwijzen en standaarden; 'de auditor moet geen verschil merken' Ook zul je moeten toetsen of verwachtingen en invullingen naar elkaar hetzelfde zijn, ga hierover in gesprek en luister goed naar elkaar.

Met elkaar moet je een lange adem hebben om gedrag te beïnvloeden en een gewenste bedrijfscultuur neer te zeten en te behouden.

De toekomst

Dit jaar is Baas B.V. wederom gecertificeerd voor trede 4 op de Safety Culture Ladder. Een bevestiging dat de bedrijfscultuur bestendig is, veiligheidsbewustzijn intrinsiek aanwezig is bij de medewerkers dat zich weerspiegelt in houding en gedrag. Toch is er elke dag nog steeds een risico aanwezig. Veiligheid is niet zwart wit en nog steeds subjectief. Met een juist risicobesef zit je iets rustiger.

De keten is zich bewust dat de volgende stap in veiligheid moet worden gemaakt door houding en gedrag. Er worden dan ook her en der gelijkluidende en overlappende initiatieven opgestart omdat we vooral nog samen aan het zoeken zijn. Vanuit de Governancecode Veilige Energienetten (GVE) staat veiligheid op een gezamenlijke agenda van Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en Bouwend Nederland (vakgroep ONG) en wordt het open gesprek gevoerd over veiligheid. Op de planning van de GVE voor dit jaar staat o.a. de verschuiving van veiligheid in de sleuf naar de werkvoorbereiding, leren van elektra en gas incidenten en het met elkaar doen van werkplekbezoeken en Werken Onder Spanning (WOS).

Steeds meer opdrachtgevers hanteren de SCL als selectiecriterium en contracteis. De meeste lidbedrijven van de Vakgroep ONG hebben trede 3 of 4 op de Safety Culture Ladder. Wil jij met je organisatie aan de slag met de SCL is de tip van Baas B.V.: ’twijfel je of je ermee aan de slag wilt, dan moet je het niet doen! Wil je ermee aan de slag begin dan met een nulmeting waarbij door de hele organisatie heen wordt gekeken, met het oog van veiligheid, zelf of door een externe’.

Is je interesse gewekt en wil je meer weten over de aanpak van Baas B.V., neem contact op met Tiemen Schra of Ronald Schoo. Meer informatie over de Safety Culture Ladder is hier te vinden, evenals een lijst met certificaathouders. Voor meer informatie over de GVE neem contact op met Yvonne de Rijck.