Flexival kabels, leidingen en ordening

woensdag 7 april 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Flexival kabels, leidingen en ordening

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) organiseert op donderdag 22 april het digitale Flexival kabels, leidingen en ordening. Diverse interessante actuele thema’s en projecten passeren de revue in 16 inhoudelijke sessies en een plenaire uitzending met een badhuisdebat waarin een nieuw ministerie van ruimtelijke ordening onderwerp van gesprek is. Jij komt toch ook!

Vertegenwoordigers van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer zijn betrokken bij een aantal projecten die tijdens de kennissessies aan de orde komen en toekomst bepalend zijn. Door deel te nemen en je stem te laten horen, bouw jij mee aan de toekomst. Lees verder voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden.

De Kennisarena

De Kennisarena neemt een prominente plek in op het Flexival. In dit kennis- en innovatieprogramma komen onderzoeksprojecten samen die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond. Deze projecten zijn zeker niet alleen van het COB! Onder andere Stichting Mijn Aansluiting is een nauw betrokken partner.

Badhuisdebat

Tijdens het badhuisdebat is een nieuw ministerie van ruimtelijke ordening onderwerp van gesprek. Zowel onder als boven de grond komt stelselmatig de vraag in beeld: wie heeft de regie over de inrichting in Nederland? Is een landelijke aanpak dé oplossing? Aan dit debat zullen deelnemen:

  • Monique Arnolds (programmamanager implementatie crisis- en herstelwet minister BZK);
  • Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving);
  • Lindy Molenkamp (directeur beheer en uitvoering provincie Noord-Holland).

Kennissessies

De middag vanaf 13.00 uur, staat geheel in het teken van kennissessies van 30 minuten over 4 rondes: 16 verschillende sub sessies van omgevingswet, via algoritmen en gedrag om graafschade te voorkomen naar data. En van bundelingstechnieken en verticaal ordenen in de ondergrond naar de NEN7171, fabels en feiten, het komt allemaal voorbij. Bekijk het hele programma en maak alvast een keuze!

Meer informatie en deelnemen

COB Flexival kabels, leidingen en ordening, donderdag 22 april van 10.30 – 16.30 uur. Interessant voor iedereen betrokken bij werkzaamheden in de ondergrond. Meer informatie over het programma en de verschillende kennissessies vind je hier. Ben je nieuwsgierig of enthousiast geworden, meld je aan!