Midden-Holland en Amsterdam hebben veel vragen over WKB

woensdag 28 april 2021

Lydia de Wit

Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
Afbeelding Midden-Holland en Amsterdam hebben veel vragen over WKB

Donderdag 15 april was er een kennissessie over de WKB voor de leden van de afdelingen Midden-Holland en Amsterdam. De deelnemers hadden de nodige kritische vragen over de nieuwe wet.

Voor Robert van der Meer was de WKB-kennissessie van 15 april een bijzonder moment. Op 1 januari volgde hij Kees Vermeulen op als voorzitter van de afdeling Midden-Holland. De digitale kennissessie was voor hem de eerste bijeenkomst in zijn nieuwe rol. Een speciale bijeenkomst, want naast de leden van de eigen afdeling waren ditmaal ook de bouwers van afdeling Amsterdam uitgenodigd. Het leverde een mooi aantal deelnemers op, 25 om precies te zijn. In een half uur nam Ruben Heezen ze mee door de nieuwe Wet Kwaliteitsborging die volgens de plannen 1 januari 2022 moet ingaan. De belangenbehartiger van Koninklijke Bouwend Nederland vertelde over de doelen van de wet, de invoering en reikwijdte, wat er verandert op privaatrechtelijk en publiekrechtelijk vlak, hoe de rolverdeling tussen gemeente, kwaliteitsborger en aannemer er komt uit te zien en, last but not least, wat de gevolgen zijn voor de bouwbedrijven.

Fout in de wet
Na de informatieve presentatie was er nog een half uur tijd voor het stellen van vragen. Bijvoorbeeld hoe het zit met projecten die nu lopen maar pas ná het van kracht worden van de wet worden opgeleverd. Het blijkt namelijk dat ook die projecten al moeten voldoen aan delen van de WKB. Zo ontbreekt overgangsrecht op het consumentendossier en zal dat opgebouwd en opgeleverd moeten worden tenzij daar in contracten van wordt afgeweken. Heezen sprak van een fout van de wetgever dat er voor dat onderdeel van de WKB geen overgangsrecht is. Hij gaf aan dat er wel een convenant in de maak is om voor de consumentendossiers  een overgangsregeling in te bouwen. Het advies was evengoed om voor de zekerheid in het contract met de opdrachtgever een passage op te nemen dat hierin voorziet.

Hoe zit het met de kosten?
Ook waren er vragen over de kosten voor het implementeren van de WKB in het bedrijf. Hoe om te gaan met de uitgaven die worden gedaan voor de  aanschaf van de software, de app, de aanpassing van de administratie? Wat moet je daarvoor opnemen in je begroting? Kunnen ze worden doorbelast naar de opdrachtgever? Omdat de investeringen wisselend zullen zijn per bedrijf en kwaliteitsborging maatwerk is voor het type bouwwerk dat wordt gemaakt,  is het van belang dat bedrijven hier zelf, samen met kwaliteitsborgers, inschattingen voor maken. Bouwend Nederland kan bedrijven hierbij begeleiden in een van de trainingen van de BNL Academy.

Trage gemeente? Trek aan de bel!
Uiteraard werd nog het belang van pilotprojecten aangestipt. Die zijn immers een prima manier om je als bedrijf goed voor te bereiden op wat komen gaat. Heezen gaf aan dat de overheid per pilotproject een subsidie van € 5000,00 kan verstrekken als het proefproject plaats vindt in een van de ambassadeursnetwerken.

Na precies een uur werd de informatieve en levendige bijeenkomst afgesloten.