Emissieloos werken, warmte- en koude levering en waterstof

donderdag 3 juni 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Emissieloos werken, warmte- en koude levering en waterstof

Dit keer niet één maar zelfs drie interessante bijeenkomsten die worden uitgelicht. Kennissessie over waterstof in de gebouwde omgeving, webinar over ervaringen met warmte- en koudelevering aan appartementen en voortgang emissieloos bouwen en aanbesteden: emissiebeperkende maatregelen.

Vanuit het hoger gelegen thema klimaatakkoord zijn dit drie interessante bijeenkomsten, georganiseerd door drie verschillende organisatie op drie verschillende dagen. Kies één van de drie of alle drie en verrijk je kennis op het gebied van waterstof, warmte- en koude levering en emissiebeperkend bouwen en aanbesteden.

Kennissessie waterstof in de gebouwde omgeving

Op dinsdag 8 juni van 15.00–16.30 uur een online kennissessie georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en TKI Nieuw Gas, deze kennissessie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit is een kennissessie in een reeks, die je los van elkaar kunt bezoeken. Op het programma staat:

  • onderzoek naar en ontwikkeling van toepassing van waterstof binnenshuis met o.a. stroomsnelheid, geluidsoverlast en veiligheid;
  • een project van ca. 80 woningen in een demonstratieproject te Hoogeveeen, met een warmtevoorziening op basis van een waterstof Cv-ketel, waarbij de woningen op 200% waterstof functioneren;
  • onderzoek naar twee conceptuele verschillende warmteroutes met brandstof waterstof namelijk directe verbranding in verschillende warmte installaties en omzetting via brandstofcel met gebruik restwarmte en opgewekte elektriciteit voor verwarmen via warmtepomp

Deelname aan de Kennissessie waterstof is gratis. Meer informatie over deze sessie, gehouden en komende sessies vind je hier. Inschrijven kan via de registratiepagina.

Webinar warmte- en koudelevering aan appartementen

Op woensdag 9 juni van 13.00-16.00 uur organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een webinar over de haken en ogen van warmte- en koudelevering uit WKO-systemen aan appartementen. Onder leiding van dagvoorzitter Henk van Zoelen komt, o.a. gebaseerd op een appartementencomplex in Velsen, aan de orde:

  • de factoren die bepalend zijn voor een succesvol project, de ervaringen en consequenties Warmtewet 2.0 op de afrekening en waarom het essentieel is om bewoners vanaf het begin te betrekken;
  • de rol van bewoners bij het oplossen van problemen die zij ondervonden in hun relatie met de exploitant van het bodemenergiesysteem;
  • werking WKO-scan van Gebruikersplatform Bodemenergie in relatie tot prestatie van het bodemenergiesysteem en wordt de problematiek rondom tarieven besproken;
  • de "lessons learned" bij ontwerp, inregeling en beheer van een WKO-systeem, en WKO-systemen in de Warmtewet 2.0;

Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Meer informatie over het webinar vind je hier. Aanmelden kan middels deze link.

Voortgang Emissieloos bouwen en aanbesteden: emissiebeperkende maatregelen

Op vrijdag 18 juni van 09.30–11.00 uur organiseren Bouwcampus en Platform WOW het gesprek over emissieloos bouwen en aanbesteden. Bouwplaatsen en de bouwlogistiek moeten in 2030 zoveel mogelijk emissie vrij zijn. Tegelijkertijd zien we dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers projecten stil leggen vanwege de stikstofproblematiek. De transitie naar een emissieloze bouwplaats kan dus alleen in nauwe samenwerking worden opgepakt. Tijdens deze sessie komen o.a. aan de orde:

  • hoe je emissies kunt reduceren zonder alleen te focussen op elektrisch materieel;
  • ervaringen met emissiebeperkende maatregelen en de effecten;
  • hoe opdrachtgever en opdrachtnemer samen kunnen optrekken.

De hele inhoud van het programma en de terugblik op de eerste bijeenkomst december 2020 is hier te lezen. Deelname is gratis. Aanmelden kan middels deze link.

Weet of organiseer je zelf een kennissessie die we kunnen opnemen in onze bijeenkomstenkalender, laat het ons weten!