Gezocht: innovatieve oplossingen voor opgaven RWS

dinsdag 20 juli 2021
Aanleg randweg Woerden - project Bravo

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een aantal grote opgaven. Zo wordt ingezet op een duurzame leefomgeving en circulaire economie, én meer gebruik van data en ICT in bruggen, tunnels en viaducten. Ook moet RWS op zoek naar slimme oplossingen voor de toenemende verkeersdrukte. Daarbij kun de organisatie innovatieve voorstellen vanuit de markt goed gebruiken. Heb je een innovatief voorstel? Dan helpt RWS je graag om dat verder te brengen. Hieronder lees je hoe.

Innovatieloket

Startpunt voor marktpartijen met een innovatief voorstel is het Innovatieloket van RWS. Bij het indienen is het belangrijk om een voorstel goed te onderbouwen, met name op het gebied van techniek en haalbaarheid. RWS beoordeelt de potentie van het voorstel, bekijkt wat het perspectief is en of zij de juiste partner is. Zien ze kansen voor het voorstel en past het bij RWS, dan volgt een beoordeling op vier criteria: de waarde voor RWS, de verhouding tussen kosten en baten, de risico's en het draagvlak.  De beoordeling vindt plaats door een groep van innovatie-experts van diverse afdelingen van Rijkswaterstaat. In de laatste stap stel je samen met het Innovatieloket een businesscase op. 

Ga hier naar het aanmeldformulier Innovatievoorstel RWS

Projecten

Een aantal van de grote opgaven van RWS is inmiddels doorvertaald van innovatieopgaven naar concrete projecten. Hiervoor zoekt RWS innovatieve oplossingen. 

Innovatieopgave Duurzaam beton
Hoe kun je bijdragen aan een 50% reductie van de CO2-footprint van beton? Geschikte voorstellen kunnen ondersteuning krijgen vanuit de Klimaatenvelop van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Lees meer

Innovatieopgave Innovatiestrook A58
Een verzorgingsplaats aan de A58 wordt ingericht tot test- en demonstratiecentrum voor innovaties voor ons hoofdwegennet. We zoeken innovaties die rijp zijn om getoond te worden. Lees meer

Innovatieopgave Duurzame geleiderail
We verkennen momenteel de mogelijkheden om de geleiderail (vangrail) langs de snelwegen te verduurzamen. Heb jij een oplossing die leidt tot een halvering van het materiaalverbruik? Lees meer

Innovatieopgave Veilig Bedienen-Detectie
Een vergissing bij de bediening van een brug kan ernstige gevolgen hebben. We zoeken nieuwe technieken die objecten, personen of afwijkingen kunnen herkennen en daarmee de brugbediener ondersteunen. Lees meer

Bekijk meer projecten op de website van RWS 

Bouwinnovatieshop op debouwmaakthetslim.nl

Heb jij een mooi voorstel en wil je dat verder brengen? Dan loont het ook om een bezoek te brengen aan de Bouwinnovatieshop van debouwmaakthetslim.nl: een digitaal platform met nog veel meer bouw- en infrainnovaties die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.  Enerzijds is deze website een showroom van wat er in de bouw aan innovaties voorhanden is. Anderzijds kunnen marktpartijen hier met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld als afnemer van de innovatie, als kennispartner en zelfs als investeerder.

Op zoek naar meer inspiratie? Ga naar debouwmaakthetslim.nl