Verbijstering over deelafsluiting Haringvlietbrug

Verhagen: Pas over twee jaar wordt gestart met de renovatie

vrijdag 23 juli 2021

Richard Massar

communicatieadviseur
Afbeelding Verbijstering over deelafsluiting Haringvlietbrug

Dat de Haringvlietbrug gedeeltelijk wordt afgesloten voor minimaal twee jaar is onacceptabel. Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW Brabant Zeeland, VNO-NCW West, TLN en Bouwend Nederland. Hiermee dreigt een strop voor de Zeeuwse, Brabantse en Zuid-Hollandse economie.

Met VNO-NCW Brabant Zeeland, VNO-NCW West en TLN vragen we minister Van Nieuwenhuizen dan ook met klem een oplossing te zoeken en de economische schade te beperken. Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland: "Zonder enig overleg wordt een cruciale verbinding tussen Zeeland, Brabant en Zuid-Holland afgesloten, terwijl er pas over twee jaar wordt gestart met de renovatie. Absoluut onacceptabel. Dit moet echt anders. We snappen dat renovatie tijd en ruimte kost. De minister moet ook begrijpen dat het hoofdwegennet zoals de A29, de N59 en de A4 de levensaders zijn van onze regionale en lokale economieën. Dit plan leidt tot enorme verkeersinfarcten op andere toegangswegen en gaat echt ten koste van de economie in heel Zuidwest-Nederland. Rijkswaterstaat moet dus op zoek naar alternatieven." De timing kan volgens de Zeeuwse werkgeversvoorman ook niet slechter. "Aanstaande maandag beginnen de schoolvakanties en krijgt Zeeland te maken met heel veel toeristen."

Funest voor bereikbaarheid en economie

Ook bij West-Brabantse ondernemers zorgt de geplande afsluiting voor opschudding. Voorzitter Petra Franken van VNO-NCW Brabantse Wal: "West-Brabant is logistieke hotspot nummer één in Nederland. De as Antwerpen-Rotterdam is kritiek voor West-Brabant. Een langdurig knelpunt op de Haringvlietbrug is funest voor onze bereikbaarheid en dus economie." De ondernemersverenigingen gaan ervanuit dat Rijkswaterstaat in afstemming met de lokale en regionale politiek en het bedrijfsleven op zoek gaat naar een oplossing. Het huidige alternatief kost de logistieke sector namelijk jaarlijks €53 miljoen, zo berekende TLN.

Haringvlietbrug is zoveelste voorbeeld

Ook onze voorzitter Maxime Verhagen onderstreept de oproep. "Het is niet uit te leggen dat de belangrijke oeververbinding tussen Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot 2023 ontlast moet worden, zodat we de Haringvlietbrug veilig kunnen blijven gebruiken! Pas over twee jaar wordt gestart met de renovatie. In juni 2019 lieten we Sweco al scenario's doorrekenen wat de overlast en kosten zouden zijn als de Moerdijkbrug, Ketelbrug of Haringvlietbrug onverwacht afgesloten moeten worden. De gevolgen zijn enorm."

'Het is helaas geen uitzondering'

"Dit jaar is het de afsluiting van de Haringvlietbrug, vorig jaar instortende kademuren in Amsterdam en in 2016 was de Merwedebrug ook al maandenlang afgesloten voor zwaar verkeer", somt Verhagen op. "Keer op keer wordt pijnlijk duidelijk dat er structureel onvoldoende geld is om onze infra betrouwbaar, toekomstbestendig en veilig te houden. Dat roept de vraag op wat het kabinet de afgelopen jaren ondernomen heeft om dit te voorkomen. Extra geld voor onderhoud is hoognodig. Investeer nu extra in infrastructuur zodat Rijkswaterstaat Verkeersinformatie niet binnenkort het volgende lapmiddel hoeft aan te kondigen."

Reeks van objecten met achterstallig onderhoud

Drie weken geleden kwam de geplande afsluiting als een grote verrassing en doet veel stof opwaaien in Zuidwest-Nederland. De gedeeltelijke afsluiting naar 2x1-baans snelweg met 50 km/u is een nieuw knelpunt in een reeks van infraobjecten met achterstallig onderhoud, vergelijkbaar met de John s. Thompsonbrug en Sluis Weurt. De ondernemersverenigingen roepen de politiek dan ook op meer geld beschikbaar te stellen voor onderhoud en renovatie van bestaande infrastructuur, bovenop de financiële middelen voor nieuwe infrastructuur.

Afbeelding via Google Streetview