Themamiddag Nutsvoorzieningen ism CINH 7 oktober

woensdag 1 september 2021
Afbeelding Themamiddag Nutsvoorzieningen ism CINH 7 oktober

Themabijeenkomst op 7 oktober in Alkmaar. Bij combi nieuwbouwprojecten zijn meerdere netbeheerders betrokken om de objecten te voorzien van gas, water, riolering, elektra, kabel en/of telecomvoorzieningen. Onderlinge communicatie in de hele keten is daarbij cruciaal voor een goed resultaat. CINH heeft de ambitie om het principe van alle-nutsvoorzieningen-in-één-keer-aanleg verder te professionaliseren met als resultaat een efficiënt, transparant en klant gedreven proces.

CINH
De Combi Infra Noord Holland (CINH) is de centrale organisatie van de netbeheerders in Noord Holland voor de alle- nutsvoorzieningen-in-één-keer-aanleg van kabels en leidingen in de nieuwbouw. CINH vertegenwoordigt Liander, PWN, Stedin, VodafoneZiggo, KPN Netwerk NL, Kabeltex en Deltafiber (voorheen CIF). CINH is de adviseur, begeleider en coördinator van aanvragers voor de gecombineerde aanleg van kabels en leidingen tijdens het gehele traject van planfase tot en met oplevering. CINH zorgt ervoor dat de vraag van de klant door de aangesloten netbeheerders en combi-aannemers gerealiseerd wordt. 

Ketensamenwerking
Om de samenwerking tussen alle partijen te verbeteren wordt een themabijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van ketenoptimalisatie. Er wordt uitleg gegeven over het proces dat komt kijken bij het leggen van kabels en leidingen en wat alle partijen in de keten van elkaar (mogen) verwachten. Deelnemers hebben de mogelijkheid om in een interactieve werksessie in gesprek te gaan met CINH. Kortom, een ideale mogelijkheid om geïnformeerd te worden over de realisatie van netaansluitingen en mogelijke knelpunten bespreekbaar te maken.  

De sessie is dus uitdrukkelijk bedoeld voor bouwers/ontwikkelaars die werkzaam zijn in provincie Noord-Holland (Amsterdam uitgezonderd), netbeheerders, combi-aannemers en CINH.  

Nu bouwen aan morgen: Energietransitie en infrastructuur
We staan voor een enorme opgave. Als land moeten we verduurzamen op alle fronten. Nederland wil in 2030 namelijk 49% minder en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten. In Europa pleiten we zelfs voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. De winning van het Groninger aardgas stopt en het gebruik van fossiele energie moet drastisch omlaag, tot vrijwel nul in 2050. Dit heeft consequenties voor alle sectoren. De huidige energiesystemen en -infrastructuren gaan daardoor sterk veranderen. De ambities zijn torenhoog, maar hoe gaan we deze enorme uitdaging vormgeven in ons land? Regiomanager Jan Overtoom zal in een korte presentatie die mogelijke toekomstscenario’s schetsen.

Programma:
15:45 – 16:00 Inloop
16:00 – 16:10 Nu bouwen aan morgen: Energietransitie en infrastructuur
16:10 – 17:00 Presentatie CINH
17:00 - 18:00 interactieve werksessie/afronding
18:00 – 19:00 borrel 

Locatie
AFAS Stadion
Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar

Aanmelding: klik op deze link