Werkgeverspremies WGA en Ziektewet 2022 bekend!

Afbeelding Werkgeverspremies WGA en Ziektewet 2022 bekend!
donderdag 16 september 2021

Voor bouw- en infrabedrijven is de sectorpremie WGA 0,80% en de premie ziektewet (ZW) 0,33% in 2022. De WGA-premie daalt met 0,02 procentpunt ten opzicht van 2021, voor de Ziektewet is sprake van een stijging van 0,02 procentpunt.

De totale kosten blijven hierdoor gelijk aan de kosten voor de premies van 2021 (WGA 0,82% en ZW 0,31%). UWV heeft dit recent uitgebracht in een persbericht op haar website.

Sociale premies

Werkgevers in de bouw en infra dragen jaarlijks sociale premies af over het loon van de werknemers om de werknemers bij het UWV te verzekeren. De premie WGA verzekert tegen de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid en de premie ZW tegen de financiële gevolgen van ziekte. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om zelf de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid te dragen (eigenrisicodrager).

Profiteer van ons aanbod!

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA, of word je dit? En wil je het bijbehorende financiële risico optimaal regelen? Kies dan voor een verzekering van De Goudse.

Meer informatie

Sectoren

Voor iedere sector geldt een specifieke premie. Bouw- en infrabedrijven zijn normaal gesproken ingedeeld in sector 3 Bouwbedrijf en ontvangen jaarlijks een beschikking van de Belastingdienst voor deze sectorindeling. De gemiddelde WGA-premie over alle sectoren stijgt met 0,06 procentpunt naar 0,84%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,10 procentpunt omhoog naar 0,68%.

Voor meer informatie is de volledige nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022 als PDF te downloaden.

 

Jaap van de Burgt beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociale zaken