Bouw en Infra in Limburg bruisen als nooit te voren

vrijdag 24 september 2021

Beatrice Dormans

verenigingsmanager Limburg
Afbeelding Bouw en Infra in Limburg bruisen als nooit te voren

Het is wat stil geweest rondom de afdeling Limburg en Infraplatform Limburg, maar stilgezeten hebben de besturen allerminst. Voorzitters John Kreugel (bouw) en Mario Goossens (infra) vertellen wat er het afgelopen jaar is aangepakt en wat er voor de komende tijd op de agenda staat.

Met z’n allen een signaal afgeven richting overheid en informatie delen waar de bedrijven iets aan hebben; dat zijn voor Mario Goossens (voorzitter Infraplatform Limburg ) en John Kreugel (voorzitter bouwafdeling Limburg) belangrijke aspecten van hun voorzitterschap. En hoewel Bouw en Infra twee verschillende vakgebieden en ook afdelingen zijn, trekken ze samen op waar dat kan. "Waar geen raakvlakken zijn gaan we natuurlijk ieder onze eigen weg, maar waar we elkaar kunnen ondersteunen in activiteiten en het informeren van onze leden, werken we zeker samen. Dat drukt de kosten én geeft onze acties meer impact", licht Kreugel toe.

Markt en overheid

Een goed voorbeeld van die gezamenlijke aanpak zijn de GBIO’s, de Gemeentelijke Bouw en Infra Overleggen met de wethouders en beleidsmedewerkers. "Portefeuilles zijn binnen gemeenten vaak zo georganiseerd dat het logisch is om één gesprek voor zowel infrazaken als bouwaangelegenheden te organiseren", zegt Goossens. "En thema’s als veiligheid, aanbestedingsbeleid, toekomstbeleid zijn zowel voor Bouw als infra relevant." GBIO’s vinden vooralsnog plaats in Maastricht, Heerlen, Venlo, Weert, Roermond en Sittard-Geleen; de grotere gemeenten dus. Bouwend Nederland werkt er aan om ze ook in Horst aan de Maas, Leudal en Kerkrade van de grond te krijgen.

Projectenlijst

Hoewel de GBIO’s pas vorig jaar nieuw leven zijn ingeblazen, zijn de effecten al goed te zien. "Infra heeft veel behoefte aan voorspelbaarheid van het werk dat er aankomt", geeft Goossens aan. "We hebben gemeenten gevraagd om een projectenlijst  te maken die inzicht geeft in welke projecten wanneer komen en met welk volume. Een aantal gemeenten ziet de voordelen van het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en is ermee aan de slag gegaan."

Planvoorraad

Kreugel noemt als voorbeeld de planvoorraad als onderwerp waarover voor de bouw belangrijke issues worden besproken voor de verdere uitvoering van projecten. "Onder meer door de GBIO’s wordt Bouwend Nederland als een partij gezien waarmee de gesprekken aangegaan moeten worden. De provincie heeft de planvoorraad voor woningbouw in kaart gebracht en ons uitgenodigd om samen met een aantal van onze leden te praten over hoe de zaak in beweging te kunnen krijgen om mede de woningnood tegen te gaan. Dat was vier of vijf jaar geleden wel anders!"

Andere zaken onder het speerpunt Markt en Overheid waar BNL in Limburg actief mee is:

Wet Kwaliteitsborging

Op initiatief van Bouwend Nederland zijn er workshops en sessies georganiseerd om er samen met de gemeenten voor te zorgen dat zowel bouwers als gemeenten goed voorbereid zijn op de nieuwe wet die er na diverse uitstellen uiteindelijk toch gaat komen.

L5-overleggen

Naast de GBIO’s zijn afgelopen jaar L5 overleggen gestart. Daarin wordt met ambtenaren gesproken over een betere samenwerking met bouw en infra. Onder meer zaken als aanbestedingen en duurzaamheid komen daar aan de orde. Aanzet tot de overleggen was een enquête in 2019 onder de leden die duidelijk maakte dat er heel veel verbeterd kon worden aan de samenwerking. Inmiddels is de enquête herhaald om te kijken of en waar er vooruitgang is geboekt.

Waterschap en waterschapsbedrijf

Het Infraplatform gaat in gesprek met Waterschap en waterschapsbedrijf om te zorgen dat ook MKB-bedrijven aan bod kunnen komen bij de vaak grote aanbestedingen die in de markt gezet gaan worden.

Enexis

Veel bouwbedrijven ondervinden problemen bij het op tijd gerealiseerd krijgen van de nutsaansluitingen. Bouwend Nederland is in gesprek met Enexis over de dienstverlening en samenwerking richting de leden en hoe de procedures en uitvoering sneller/beter gerealiseerd te krijgen.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Corona zette vorig jaar en ook dit jaar een streep door de Dag van de Bouw en de Dag VOOR de Bouw. Het is de bedoeling dat ze volgend jaar wél doorgaan en dat specifiek de schoolgaande jeugd kan zien en ervaren wat bouwbedrijven en infrabedrijven doen. "We trekken daarin gezamenlijk op", licht Kreugel toe. "Het projectteam dat al bezig is met de voorbereidingen, bestaat uit leden uit zowel de bouw als de infra." Ook leden die niet in een van de besturen zitten draaien er in mee. Bouw en Infra brainstormen ook gezamenlijk met opleidingsinstituten over hoe opleidingen en praktijk dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Beide branches willen het onderwijs graag ondersteunen door goed inzicht te geven in waar in de praktijk behoefte aan bestaat, en daar de opleidingsinstituten ook bij te faciliteren.

Ledenbinding

Ook ledenbijeenkomsten waren het afgelopen anderhalf jaar lastig te organiseren door corona. "We hebben een aantal digitale sessies georganiseerd, bijvoorbeeld over CROW-500 en Groene Koers", zegt Goossens. "De belangstelling was minder dan voor fysieke bijeenkomsten maar we wilden iets bieden zodat je wel met elkaar in gesprek blijft." Nu de beperkende maatregelen langzaam aan verdwijnen, kunnen er weer fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. De eerste staat gepland voor donderdag 7 oktober. Op het terrein van SUPERLOCAL in Kerkrade is circulair bouwen het thema. Het hele proces van sloop tot en met het hergebruik van materialen komt aan bod. "Een mooie locatie en een boeiend programma voor vakmensen uit zowel de Bouw als de Infra", zegt Kreugel.