Platform Veiligheid deelt best practices

Afbeelding Platform Veiligheid deelt best practices
maandag 27 september 2021

Het Havenbedrijf Rotterdam, de vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland regio Randstad- Zuid zijn het Platform Veiligheid gestart. Het Platform heeft tot doel om positieve voorbeelden op het gebied van Veiligheid met elkaar, opdrachtgevers en opdrachtnemers, te delen.

Aandacht voor de ervaren medewerkers

Boudewijn Siemons, COO Havenbedrijf Rotterdam, opent de bijeenkomst. Hij geeft aan dat Veiligheid prioriteit nummer 1 is, omdat iedereen ’s avonds weer heelhuids thuis moet komen. Wat kunnen wij leren van de Tweede Wereldoorlog, vraagt hij de zaal. Bijvoorbeeld, dat de meeste doden onder de ervaren soldaten zijn gevallen en niet onder de onervaren soldaten. Een bouwproject is te vergelijken met de frontlinie. Iedere dag verandert er wel iets in de omgeving,  maar je went er aan en bent dus minder alert. Je vindt de omgeving normaal en daarin schuilt het gevaar. In het Veiligheidsbeleid moet er dus juist aandacht zijn voor de mensen die er al lang werken.

De leider als voorbeeld

Jan Huijbers, directeur Van den Herik Sliedrecht, gaat in op het voorbeeld gedrag van de leider. Van oudsher is de mens een overlever. Het zit in ons systeem om het stamhoofd te volgen en het stamhoofd is verantwoordelijk voor de Veiligheid. Als directie en leidinggevende in de bouw moeten we ons daar goed bewust van zijn en het juiste voorbeeld geven. Aandacht voor veiligheid kost geen geld, maar bespaart juist geld.

Focus op het delen van goede ideeën

Egbert van der Wal, manager Port Engineering Departement en een van de initiatiefnemers van het Platform Veiligheid is ervan overtuigd, dat opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk het verschil kunnen maken. Door de focus te verleggen van het bespreken van fouten naar het delen van goede ideeën kunnen we Veiligheid echt verder brengen. Kennis delen, zodat jouw aanpak ook op andere plaatsen gebruikt kan worden.

Marcel Witte, SHEQ manager Boskalis Nederland verbaast zich erover, dat veiligheidsoplossingen niet van het ene project naar het andere project worden meegenomen. Zelfs als dezelfde mensen op een ander project worden ingezet, gebeurt dit niet automatisch.  

Best practices

Leon Voogd, manager Operational Safety Havenbedrijf Rotterdam, geeft een mooi voorbeeld. Bij het beton storten kennen we allemaal de stekeinden, de scherpe stalen einden die uitsteken. Om de risico’s op verwondingen te beperken worden daar plastic doppen op geplaatst. Niet ideaal, want die doppen verdwijnen, bijvoorbeeld bij harde wind. Nu heeft men bedacht om de draadeinden om te buigen, zodat er geen scherpe uiteinden meer zijn.

De aanwezigen spreken  over de betaalbaarheid van de oplossing en of de opdrachtgever dit nu moet voorschrijven of dat de opdrachtnemer dergelijke ideeën zelf moet aandragen. Het gebruik van meer staal voor het ombuigen van de stekeinden staat op gespannen voet met bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen. Zie hier, het nut van het Platform Veiligheid. Door met elkaar de (on)mogelijkheden verder te onderzoeken, kom je tot een nieuwe aanpak.

Lerend vermogen van de sector vergroten

Koene Talsma, Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB), sluit de bijeenkomst. Hij ziet overeenkomsten in de doelstellingen van de  GCVB en die van het Platform Veiligheid. Beiden willen een bijdrage leveren om het lerend vermogen van de sector te vergroten. Beiden doen dit door opdrachtgevers en opdrachtnemers  samen te brengen. Hij geeft aan dat het belangrijk is om een goed netwerk op te bouwen. Een netwerk waar je ongevallen kunt bespreken en waar ruimte is om best practices te delen.