Nieuwe mbo-opleiding Glaszetter van start in Nieuwegein

dinsdag 28 september 2021

Cor Wittekoek

Vakgroep secretaris
Afbeelding Nieuwe mbo-opleiding Glaszetter van start in Nieuwegein

Tweeëntwintig leerlingen zijn dinsdag 28 september gestart met de MBO Niveau 2 opleiding Glaszetter aan het MBO Midden Nederland te Nieuwegein. Een mooie primeur, want de Vakgroep Glas en OnderhoudNL hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor deze opleiding. Dankzij de financiële bijdrage van STOOV en de medewerking van Kenniscentrum Glas is het lesmateriaal voor de glaszetters geactualiseerd en is vandaag de eerste groep gestart.

Uiteindelijk is het doel dat deze opleiding in meerdere regio’s zal starten. De partijen streven er daarom ook naar dat in de aankomende jaren nieuwe instroom komt vanuit het VMBO. Om dat te bereiken, worden er diverse acties ondernomen. Hiermee wordt getracht een vliegwiel te creëren voor meer kwalitatieve glasprofessionals met een GBO Vakcertificaat.

Veel vraag naar glaszetters

Nederland heeft diverse doelstellingen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Glas heeft als innovatief en duurzaam product een belangrijke rol in de verduurzaming, zowel in nieuwbouw als zeker ook in de bestaande bouw. Echter, door de stijgende vraagbehoefte ontstaat er een tekort aan professionals om het glas te zetten, nu en in de toekomst. Met de komst van deze opleiding zetten de verschillende partijen zich in om samen voldoende professionals met een GBO Vakcertificaat op te leiden voor deze groeiende vraag.

Wil je meer weten over deze opleiding? Neem dan contact op met Cor Wittekoek van de Vakgroep Glas of Ferdinand Wieman van OnderhoudNL.